do góry

SCORE - Program Stały ds. Wymiany Naukowej

Program Stały ds. Wymiany Naukowej, czyli SCORE (Standing Committee on Research Exchange) to jeden z sześciu programów stałych Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland. Od 1993 roku umożliwia studentom z całego świata udział w wymianie naukowej, zrzeszając w chwili obecnej 67 krajów członkowskich Federacji IFMSA.


Na czym polega wymiana naukowa?

Program międzynarodowej wymiany naukowej SCORE umożliwia studentom medycyny pracę przy projekcie naukowym na zagranicznej uczelni. Głównym założeniem programu jest pogłębianie wiedzy teoretycznej podczas nabywania praktycznych umiejętności prowadzenia badań naukowych. Praca badawcza odbywa się pod okiem tutora, który sprawuje opiekę nad studentem. Daje to szansę na poznanie rozwiązań i technologii stosowanych przez najlepsze ośrodki naukowe na świecie . Umożliwia także indywidualne podejście do każdego z uczestników wymiany i poszerzanie jego zainteresowań. Projekty naukowe obejmują zakres praktycznie wszystkich dziedzin medycyny i nauk pokrewnych, podzielone są przy tym na trzy główne grupy: projekty przedkliniczne, kliniczne z pracą laboratoryjną lub bez pracy laboratoryjnej.

Standardowo wymiana trwa 4 tygodnie, jednak często istnieje możliwość przedłużenia wymiany do 8, a nawet 12 tygodni za dodatkową opłatą w zależności od kraju organizującego wymianę.

W czasie wolnym uczestnicy wymiany mają także niepowtarzalną okazję poznania nowych ludzi i kultur, biorąc udział w licznych imprezach i wycieczkach organizowanych przez studentów goszczących.


Kto może wyjechać w ramach SCORE?

Na wymianę naukową SCORE może wyjechać każdy członek IFMSA-Poland, będący studentem kierunku lekarskiego, zainteresowany pogłębieniem swojej wiedzy związanej z prowadzeniem badań naukowych w ośrodkach na całym świecie. A co najważniejsze: szansę na wyjazd mają już studenci I roku studiów! Aplikujący z innych kierunków uczelni medycznych mogą wyjeżdżać tylko na projekty, które akceptują studentów spoza kierunku lekarskiego. Podstawowym warunkiem udziału w danym projekcie badawczym w ramach wymiany SCORE jest odbycie na studiach kursu z dziedziny, której dotyczy wybrany projekt. Kurs powinien kończyć się egzaminem bądź zaliczeniem, zdanym na ocenę pozytywną. W przypadku projektów klinicznych egzamin nie jest wymagany. Przed wyborem kraju obowiązkowo należy zapoznać się z warunkami wymiany tzw. Exchange Conditions dostępnymi na stronie: http://www.ifmsa.org/, na której również można znaleźć bazę projektów naukowych. Zawiera ona stale uaktualnianą listę dostępnych projektów naukowe, w których można wziąć udział w danym kraju.


Struktura programu SCORE

Za organizację wymiany naukowej w każdym kraju odpowiedzialny jest Koordynator Narodowy Programu Stałego ds. Wymiany Naukowej (National Officer on Research Exchange) w skrócie NORE. Zajmuje się on zbiorem i aktualizacją bazy projektów naukowych w całym kraju, przeprowadza kwalifikację studentów wyjeżdżających (outgoings) oraz rozdziela projekty poszczególnym studentom przyjeżdżającym (incomings). Na szczeblu lokalnym za wymianę naukową odpowiada LORE, czyli Koordynator Lokalny ds. Wymiany Naukowej (Local Officer on Research Exchange). To on odpowiada za zorganizowanie projektów naukowych bezpośrednio w zakładach i klinikach, przeprowadzenie kwalifikacji w oddziale, promocję SCORE, a także opiekę nad przyjeżdżającymi studentami. LORE jest także pośrednikiem w kontakcie między uczestnikami wymiany a NORE.


Dotychczas funkcję Koordynatora Narodowego ds. Wymiany Naukowej IFMSA-Poland pełnili:

 • Rita Sharma, Gdańsk [2015]
 • Marta Borys, Warszawa [2012-2014] - 3 kadencje
 • Angelika Biernacka, Lublin [2011]
 • Remigiusz Stamirowski, Szczecin [2010]
 • Ewa Drozdowicz, Warszwa [2008-2009] - 2 kadencje
 • Izabela Haduch, Łódź [2007]
 • Rafał Mościcki, Warszawa [2006]
 • Zofia Szulc, Warszawa [2004-2005] - 2 kadencje
 • Michał Orczykowski, Łódź [2003]
 • Marek Rabski, Wrocław [2000-2002] - 3 kadencje

Natomiast jako NEC- National Electives Coordinator (poprzednik NORE):

 • Michał Rynkowski, Gdańsk [1998-1999] - 2 kadencje
 • Dominika Bielińska, Gdańsk [1995-1997] - 3 kadencje
 • Marek Stawniak, Poznań [1993-1994] - 2 kadencje, założyciel SCORE w Polsce!

I Ty możesz dołączyć do SCORE! (nie tylko poprzez wyjazd na wymianę)

Jeśli jesteś kreatywny i zainteresowany szeroko pojętą współpracą z Koordynatorem Narodowym lub Lokalnym prosimy o kontakt drogą mailową (nore@ifmsa.pl lub do poszczególnych Koordynatorów Lokalnych - adresy e-mail znajdziecie na stronach poszczególnych oddziałów IFMSA-Poland). Zapewniamy, że znajdziesz coś ciekawego dla siebie i zagwarantujemy miłą zespołową atmosferę!

SCORE the World!

 

Wszelkie Prawa Zastrzeżone © Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland 2024

realizacja: indemi