do góry

Aktualności

Stanowisko oficjalne IFMSA-Poland nt. świadomego planowania rodziny

Planowanie rodziny, zgodnie z definicją WHO, to działania pozwalające jednostkom i parom przewidzieć i osiągnąć upragnioną liczbę dzieci w odpowiednim czasie, co jest możliwe do uzyskania dzięki korzystaniu z metod antykoncepcji oraz leczeniu niepłodności. Zdolność osób z macicami do planowania potomstwa, w tym zmniejszania liczby ciąż ma bezpośredni wpływ na ich zdrowie, a także poprawia rokowania co do przebiegu każdej ciąży. Co więcej, planowanie rodziny zawiera w swojej definicji leczenie niepłodności, z uwzględnieniem procedury takiej, jaką jest proces zapłodnienia pozaustrojowego (in vitro) czy też antykoncepcję awaryjną. W Polsce szacuje się, że procent niepłodnych par wynosi około 20, zaś dostęp do antykoncepcji jest jednym z najgorszych w krajach Unii Europejskiej (UE). Porównując również dostęp do antykoncepcji awaryjnej jesteśmy jednym z dwóch krajów Unii Europejskiej, w których tabletka „dzień po” sprzedawana jest wyłącznie na receptę. Dodatkowo zagadnienia zakładane przez program kompleksowej edukacji seksualnej w zakresie świadomego planowania rodziny nie są w pełni i obiektywnie realizowane w ramach przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”, stąd ogromne braki wiedzy w tym zakresie. W konsekwencji, planowanie rodziny w naszym kraju jest na znacznie niższym poziomie niż w krajach Europy Zachodniej, na czym bezpośrednio cierpią mieszkańcy_nki naszego kraju.

więcej

Stanowisko oficjalne IFMSA-Poland nt. dostępu do bezpiecznej aborcji

Polska od 1993 r. jest krajem z jednym z najbardziej restrykcyjnych praw aborcyjnych w Europie. Od 2016 roku powstaje coraz więcej ruchów dążących do dalszego ograniczenia prawa do wyboru, które zawsze spotykały się ze społecznym sprzeciwem. Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 r. Amnesty International, the Center for Reproductive Rights, and Human Rights Watch orzekło, że decyzja ta będzie wciąż szkodzić osobom zdolnym do zajścia w ciążę oraz łamać ich prawa człowieka. Parlament Europejski także potępił wyrok oraz podważa jego praworządność. Zwraca również uwagę na jego wpływ na zdrowie i życie ludzi oraz wyraża swój niepokój wobec faktu, że opublikowano go w czasie pandemii. World Health Organization (WHO) kładzie nacisk na fakt, iż restrykcyjne prawo aborcyjne sprawia, że rośnie liczba aborcji przeprowadzanych bez zachowania odpowiednich warunków, stanowiąc zagrożenie dla zdrowia i życia osób zdolnych do zajścia w ciążę. Poza brakiem dostępu do bezpiecznej aborcji Polska ma najniższy wskaźnik dostępności antykoncepcji w Europie, a kompleksowa edukacja seksualna nie jest zapewniana przez system szkolnictwa. To właśnie edukacja seksualna i dostęp do antykoncepcji realnie wpływają na liczbę niechcianych ciąż i zmniejszają potrzebę aborcji w sposób bardziej efektywny i bezpieczniejszy niż restrykcyjne prawo.

więcej

archiwum

Kim jesteśmy?

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland jest organizacją zrzeszającą studentów wszystkich kierunków lekarskich w Polsce. IFMSA to największa na świecie organizacja studencka, do której poprzez organizacje krajowe należą studenci ze 121 państw. W sumie w ramach IFMSA działa 1,4 mln młodych medyków na świecie. Ze względu na zakres działania, cała struktura IFMSA została podzielona na Programy Stałe: Praktyki Kliniczne, Wymiana Naukowa, Edukacja Medyczna, Zdrowie Publiczne, Zdrowie Reprodukcyjne i AIDS, a także Prawa Człowieka i Pokój na Świecie.

więcej

Co robimy?

Członkostwo w IFMSA-Poland to najlepszy sposób na zdobywanie wiedzy w przyjemnej i koleżeńskiej atmosferze, aktywne spędzanie wolnego czasu oraz nawiązanie przyjaźni, które trwają przez lata. Dzięki dołączeniu do naszej organizacji każdy student może:
- wyjechać na miesięczne praktyki wakacyjne lub wymianę naukową, poznając obce kultury i ludzi z całego świata,
- brać udział w warsztatach, szkoleniach z zakresu medycyny i nie tylko,
- sprawdzić się w działalności na rzecz profilaktyki zdrowotnej,
- stać na straży praw człowieka,
- spotykać studentów medycyny z całej Polski i świata.

więcej

19 oddziałów w Polsce

Oddziały IFMSA-Poland funkcjonują na 20 uczelniach prowadzących zajęcia na wydziale lekarskim.

Posiadamy 19 oddziałów, z których najmłodsze - Warszawa Północ i Kraków Południe, zostały przyjęte w listopadzie 2020 r. 


więcej

Wszelkie Prawa Zastrzeżone © Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland 2022

realizacja: indemi