do góry

SCORA - Program Stały ds. Zdrowia i Praw Reprodukcyjnych, w tym HIV i AIDS

Choroby przenoszone drogą płciową (sexually transmitted ilnesses, STI), to temat tabu w wielu krajach naszego globu, w tym także w Polsce. Niska świadomość społeczna, brak kampanii promujących zdrowe zachowania seksualne i niezrozumienie skali problemu skutkują szerzeniem się wielu schorzeń, których leczenie jest kosztowne - jeśli w ogóle jest możliwe. Niestety należy wiedzieć, iż w niejednym przypadku współczesna medycyna może zaproponować tylko terapie podejmującą walkę z objawami, a nie przyczynami. Gdyby słowo "profilaktyka" pojawiało się na ustach ludzi częściej, walka z nimi stałaby się niepotrzebna. To wszystko sprawia, że członkowie IFMSA-Poland chcący działać w ramach SCORA mają pełno pomysłów i motywacji do działania!


"Najlepszym sposobem walki z AIDS jest prewencja, a najlepszym sposobem prewencji jest edukacja" i zdanie to jest mottem SCORA. Program Stały ds. Zdrowia Reprodukcyjnego i AIDS (Standing Committee on Reproductive Health including AIDS; SCORA) to najmłodszy z programów działających w ramach Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA. Pierwsze nieśmiałe kroki, które miały być odpowiedzią na rosnącą w postępie geometrycznym liczbę zachorowań na STI, w tym również zakażeń wirusem HIV, podjęto już w 1992 roku. Do Polski, projekt już w pełni rozwinięty, trafił cztery lata później. Oczywiście, program wielokrotnie zmieniał swoją nazwę, niemniej idea, dla której pracowano, zawsze była taka sama. Dziś SCORA prowadzi szeroko zakrojoną działalność, która ma na celu przede wszystkim edukację, dotyczącą zarówno profilaktyki zakażeń STI, jak i ich objawów, diagnostyki, leczenia. Staramy się, by nasze akcje kierować do różnych grup społecznych, rozpoczynając od młodzieży szkolnej, po osoby starsze, które mogą tak zdobytą wiedze przekazać swoim dzieciom czy wnukom. Opierając się na własnych obserwacjach, rozszerzamy naszą działalność o to, co wydaje się nam konieczne- dziś staramy się mówić coraz częściej o szeroko rozumianym zdrowiu reprodukcyjnym, uczymy konieczności wizyt u ginekologa, walczymy z przemocą wobec kobiet i stygmatyzacją osób chorych na STI's.


W ramach programu działają 3 projekty międzynarodowe, czyli takie, których inicjatorem była Polska, a inne kraje IFMSA przyłączyły się do ich realizacji. Należą do nich: SCORA X-Change, Daphne, Pierwsza Wizyta u ginekologa. Oprócz tego w kraju działa wiele projektów zyskujących coraz większą popularność, z których na pewno warto wymienić Peer Education HIV/AIDS,Peer Education Męskie Sprawy,  obchody World AIDS Day, Candlelight Memorial czy Tramwaj zwany pożądaniem (akcja prowadzona we wspólpracy z MTV Staying Alive Foundation). W wielu miastach organizowane są konferencje pod hasłem "Seksualia". W ramach SCORA działają również wymiany studentów: SCORA X-Change i SCORA Twinning. Zwracając ciągłą uwagę na pojawiające się problemy, rozwijamy się, pracując nad nowymi projektami, do których należy zaliczyć kampanię profilaktyczną związaną z rakiem szyjki macicy , która odniosła ogromny sukces- Pink Lips Project, Think Pink związane z profilaktyką raka piersi oraz Movember poświęcony nowotworowi jądra.  Partnerzy Programu Stałego ds. Zdrowia Reprodukcyjnego i AIDS to m.in. Krajowe Centrum ds. AIDS Polskie Towarzystwo Ginekologiczne MTV Staying Alive Foundation

Wszelkie Prawa Zastrzeżone © Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland 2024

realizacja: indemi