do góry

Spotkania

Jednym ze flagowych punktów naszej działalności są spotkania członków stowarzyszenia w ramach ogólnopolskich Zgromadzeń Delegatów, warsztatów tematycznych dotyczących działalności Programów Stałych i prowadzonych w ich ramach projektów oraz warsztatów działającego w IFMSA-Poland  Zespołu ds. szkoleń.


Zgromadzenie Delegatów

Zgromadzenie Delegatów to najważniejsze spotkanie członków IFMSA-Poland. Trzydniowe wydarzenie odbywa się dwa razy do roku, wiosną oraz jesienią i gromadzi jednoczasowo 300 przedstawicieli wszystkich 19 oddziałów stowarzyszenia. Każde zgromadzenie posiada naukowy temat przewodni, z którym związane są organizowane w trakcie spotkania wykłady specjalistyczne i warsztaty naukowe, przeprowadzane przez ekspertów w swojej dziedzinie – zaproszonych gości z uczelni medycznych oraz partnerów, z którymi podejmujemy współpracę. W trakcie zjazdów organizowanych jest zazwyczaj kilkanaście sesji tematycznych, w trakcie których dyskutowane są bieżące kwestie dotyczące ochrony zdrowia w Polsce, omawiane są kierunki rozwoju stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzania nowych projektów oraz doskonalenia tych już działających w ramach programów stałych. Sesjom tematycznym towarzyszą także szkolenia z rozwoju osobistego. Jesienne Zgromadzenie Delegatów to także niezwykle ważny dla nas czas wyboru ogólnopolskich władz stowarzyszenia. Nasze Zgromadzenia obejmowane są honorowymi patronatami najwyższych władz uczelni medycznych w Polsce, Okręgowych Izb Lekarskich, przedstawicieli organów administracji publicznej oraz mediów.


Warsztaty 

Ogólnopolskie warsztaty szkoleniowe to weekendowe spotkania członków IFMSA-Poland, którzy szczególnie poświęcają się działaniu na rzecz jednego z programów stałych, tematyce marketingowej czy też związane są z pełnieniem takiej funkcji w oddziale stowarzyszenie jak prezydent oddziału, skarbnik lub sekretarz. Celem warsztatów jest doskonalenie umiejętności osób piastujących stanowisko w zakresie wypełnianych obowiązków, dyskusja nad wprowadzaniem zmian i ulepszaniem prowadzonych działań, a także możliwość spotkania z przedstawicielami podmiotów zewnętrznych, z którymi współpracujemy – naszymi partnerami, innymi stowarzyszeniami, fundacjami.


Szkolenia

Zespół ds. szkoleń to organ zajmujący się głównie prowadzeniem warsztatów z rozwoju osobistego w trakcie spotkań IFMSA-Poland, dotyczących tematów takich jak autoprezentacja, motywacja, zarządzanie czasem. Zespół pomaga także w doskonaleniu umiejętności naszych członków w zakresie zarządzania projektem, szeroko rozumianego leadershipu czy też fundraisingu. W skład zespołu wchodzą osoby, które przeszły specjalne szkolenie w tym zakresie i posiadają tytuł Trenera IFMSA-Poland.


Każde nasze spotkanie, niezależnie od jego charakteru, to przede wszystkim możliwość wymiany pomysłów i doświadczeń, możliwość dyskusji w szerokim gronie oraz integracji  środowiska studentów medycyny z całej Polski.

Wszelkie Prawa Zastrzeżone © Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland 2024

realizacja: indemi