do góry

Projekty

Czym są projekty w IFMSA-Poland?

Projekty to wszystkie aktywności, które realizujemy jako Stowarzyszenie. W IFMSA-Poland realizujemy ponad 100 różnych projektów działających w ramach naszych Programów Stałych:

-SCOPH, czyli Program Stały ds. Zdrowia Publicznego. Projekty działające w ramach Programu Stałego ds. Zdrowia Publicznego skupiają się na promocji profilaktyki wczesnej poprzez wydarzenia plenerowe i tematyczne zajęcia w szkołach i przedszkolach - obecnie w tematyce zdrowia publicznego działa około 30 projektów Stowarzyszenia.

-SCORA, czyli Program Stały ds. Zdrowia i Praw Reprodukcyjnych, w tym HIV i AIDS. 14 projektów działających obecnie w SCORA porusza tematykę zdrowia reprodukcyjnego oraz edukacji seksualnej w każdej grupie wiekowej.

-SCOME, czyli Program Stały ds. Edukacji Medycznej. Projekty edukacji medycznej są skierowane do studentów i studentek kierunków medycznych, w których mają okazję nie tylko do poszerzania swojej wiedzy, ale przede wszystkim do ćwiczenia umiejętności praktycznych; Program Stały ds. Edukacji Medycznej skupia ponad 30 projektów, od lekcji języka migowego po warsztaty umiejętności medyczne.

-SCORP, czyli Program Stały ds. Praw Człowieka i Pokoju. SCORP to projekty, których głównym założeniem jest promowanie działalności charytatywnej i wolontariackiej, wsparcie osób w trudnej sytuacji życiowej oraz edukacja na temat grup marginalizowanych; w IFMSA-Poland w tym zakresie funkcjonuje  25 projektów

-SCORE i SCOPE, czyli Program Stały ds. Wymiany Naukowej oraz Program Stały ds. Praktyk Klinicznych. Projekty programów wymianowych skupiają się na poprawie jakości wyjazdów realizowanych w ramach IFMSA-Poland: ich celem jest odpowiednie przygotowanie studentów i studentek na wymianę oraz rozwój ich umiejętności, integracja w danym kraju i środowisku.

-Capacity Building, czyli budowanie kompetencji. Budowanie kompetencji i potencjału w IFMSA-Poland realizowane jest dzięki 3 projektom skupiającym się na integracji i rozwoju studentów i studentek podczas wyjazdów takich jak Letni Obóz IFMSA-Poland, czy lokalne obozy rozwojowe. 

Katalog i Baza Projektów IFMSA-Poland

Jako IFMSA-Poland zbieramy, analizujemy i magazynujemy dane odnośnie projektów Stowarzyszenia. 

Katalog projektów to spis najważniejszych projektów realizowanych w IFMSA-Poland. Można w nim znaleźć opisy poszczególnych akcji i wydarzeń wraz z namiarami do osób za nie odpowiedzialnych. Jeśli któryś z nich wyda się szczególnie interesujący, serdecznie zapraszamy do kontaktu.Katalog powstał w celu rozpowszechnienia wiedzy na temat projektów IFMSA-Poland zarówno wśród osób członkowskich jak i partnerów zewnętrznych. Jest podstawowym źródłem wiedzy o działaniach prowadzonych w Stowarzyszeniu i obrazuje ich zakres oraz zasięg.

Baza Projektów to miejsce, gdzie można odnaleźć wszystkie projekty realizowane w Oddziałach IFMSA-Poland wraz z uwzględnieniem metodyki danej akcji, jej przebiegu i grupy docelowej. Znajdują się w niej też ogólnodostępne materiały i praktyczne wskazówki.

Opisy skonstruowane są tak, żeby maksymalnie ułatwić działaczom i działaczkom IFMSA-Poland organizację akcji. W jednym miejscu zebrane zostały wszystkie nasze aktywności, co nie tylko ułatwia poszukiwania inspiracji i nowych pomysłów, ale też rzeczowych informacji na temat projektu.

Jak zgłosić nowy projekt?

  1. Zgłoszenie pomysłu członkowi Zarządu Oddziału w którym działasz.

  2. Wysłanie maila na adres projekty@ifmsa.pl

  3. Wypełnienie otrzymanego formularza zgłoszeniowego.

  4. Po otrzymaniu informacji o pozytywnej decyzji (14 dni roboczych) można rozpocząć pracę nad nowym projektem.

  5. Projekt zostaje na stałe wprowadzony do Bazy Projektów po pierwszej udanej akcji.

Więcej informacji o projektach można uzyskać pod adresem mailowym projekty@ifmsa.pl.

Wszelkie Prawa Zastrzeżone © Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland 2024

realizacja: indemi