do góry

Władze

Anna Bocheńska

Prezydentka IFMSA-Poland

Piotr Pietrzyk

Wiceprezydent IFMSA-Poland ds. wewnętrznych

Weronika Szkudlarek

Wiceprezydentka IFMSA-Poland ds. marketingu

Weronika Woicka

Wiceprezydentka IFMSA-Poland ds. wizerunku i komunikacji

Milena Witkowska

Wiceprezydentka IFMSA-Poland ds. zasobów ludzkich

Michał Gomulec

Sekretarz Generalny IFMSA-Poland

Aleksandra Fałczyńska

Skarbniczka IFMSA-Poland

Adriana Dojs

Koordynatorka Narodowa ds. Zdrowia Publicznego

Paweł Klimas

Koordynator Narodowy ds. Edukacji Medycznej

Ewa Szplit

Koordynatorka Narodowa ds. Zdrowia i Praw Reprodukcyjnych, w tym HIV i AIDS

Natalia Kuchenbeker

Koordynatorka Narodowa ds. Praw Człowieka i Pokoju

Andrzej Bilyk

Koordynator Narodowy ds. Praktyk Klinicznych Studentów Wyjeżdżających

Julia Adamiak

Koordynatorka Narodowa ds. Praktyk Klinicznych Studentów Przyjeżdżających

Wiktoria Michnowska

Koordynatorka Narodowa ds. Wymiany Naukowej Studentów Wyjeżdżających

Szymon Buras

Koordynator Narodowy ds. Wymiany Naukowej Studentów Przyjeżdżających

Maciej Lazarek

Członek Komisji Rewizyjnej IFMSA-Poland

Katarzyna Siekaniec

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej IFMSA-Poland

Beata Twardowska

Członkini Komisji Rewizyjnej IFMSA-Poland

Wszelkie Prawa Zastrzeżone © Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland 2024

realizacja: indemi