do góry

Alumni

Alumn (l.mn. alumni; z łac. alumnus - wychowanek) to absolwent szkoły wyższej, ale także były członek lub pracownik organizacji lub firmy. IFMSA-Poland Alumni łączy obie te definicje.

IFMSA-Poland Alumni  powstało 1 stycznia 2007 roku na mocy uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Delegatów Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland, które odbyło się w dniach 3-5 listopada 2006 roku w Krakowie. Akt Powołania IFMSA-Poland Alumni został podpisany przez 28 przedstawicieli IFMSA-Poland w 50. rocznicę powstania Stowarzyszenia podczas Gali Jubileuszowej „Pół wieku idei”, która odbyła się 18 listopada 2006 roku na Zamku Królewskim w Warszawie. IFMSA-Poland Alumni jest ciałem doradczym i wspierającym Stowarzyszenie.

Członkiem IFMSA-Poland Alumni może zostać każda osoba, która była aktywnym członkiem Stowarzyszenia oraz ukończyła studia, podczas których została członkiem Stowarzyszenia. Jak czytamy w Akcie Powołania IFMSA-Poland Alumni  ideą, która przyświecała jego założycielom była "nieustająca potrzeba uaktualniania i przekazywania Naszej Historii (przyp. IFMSA-Poland) w formie żywej i emocjonalnej przyszłym pokoleniom, pragnąc zachować pamięć o naszych poprzednikach i ich dokonaniach, chcąc umożliwić naszym następcom korzystanie z ich nieocenionego doświadczenia i dobrych rad."


Członkowie IFMSA-Poland Alumni zajmują się pomocą w rozwoju Stowarzyszenia i jego członków. Pomoc ta opiera się na:

 • merytorycznym wsparciu, służeniu dobrą radą i doświadczeniem,
 • zachowaniu pamięci o byłych członkach Stowarzyszenia,
 • pogłębianiu wiedzy i dążeniu do stałego odtwarzania brakujących kart historii Stowarzyszenia,
 • współtworzeniu i współuczestnictwie w sukcesach IFMSA-Poland,
 • stworzeniu możliwości i narzędzi komunikacji między byłymi a obecnymi członkami Stowarzyszenia.  

Działalność IFMSA-Poland Alumni służy wspieraniu IFMSA-Poland w spełnianiu jego statutowych celów i zadań oraz doskonaleniu przedsięwzięć służących poprawie zdrowia społeczeństwa. Członek IFMSA-Poland Alumni ma prawo do:

 • udziału w przedsięwzięciach IFMSA-Poland Alumni oraz Stowarzyszenia na zasadach ustalonych przez odpowiednie organy,
 • udziału w Zgromadzeniach Delegatów IFMSA-Poland z głosem doradczym na zasadach ustalonych przez organy Stowarzyszenia,
 • wchodzenia w skład Prezydium Zgromadzenia Delegatów IFMSA-Poland na zasadach opisanych w Regulaminie IFMSA-Poland,
 • udziału w General Assembly IFMSA na zasadach ustalonych przez organy Stowarzyszenia i władze Federacji IFMSA.

Pragniemy rozróżnić określenie "jestem członkiem IFMSA-Poland Alumni" od "jestem byłym członkiem IFMSA-Poland". Bycie członkiem Alumni to wypełnianie celów tej formacji, czyli wspieranie Stowarzyszenia w określonej, lecz dowolnej formie. Poniżej zaprezentowano kilkanaście form takiego wsparcia.

 • Aktywny udział w Zgromadzeniu Delegatów lub innym spotkaniu ogólnopolskim / lokalnym IFMSA-Poland - poprowadzenie części lub całości sesji, warsztatów, seminarium podczas np. sesji plenarnej, spotkania Programu Stałego czy Świetlików lub innego elementu Zgromadzenia Delegatów.
 • Wsparcie Zespołu ds. Szkoleń - zgłoszenie swojej osoby jako potencjalnego szkoleniowca i przeprowadzenie przynajmniej 1 szkolenia o wybranej tematyce.
 • Zorganizowanie/współorganizowanie spotkania IFMSA-Poland Alumni.
 • Zarządzanie serwisem IFMSA-Poland Alumni.
 • "Medyczny tutor SCOPE / SCORE / SCORA X-change" - merytoryczna opieka w oddziale nad studentem uczelni zagranicznej lub polskiej uczestniczącym w ww. wymianach.
 • Zgłoszenia gotowości Kliniki, w której Alumn pracuje, do przyjmowania studentów zagranicznych lub polskich na praktyki kliniczne oraz przedstawienie planu takiej praktyki.
 • Zorganizowanie autorskich praktyk dla studentów zagranicznych lub polskich, np. tygodniowe praktyki ortopedyczne.
 • Zaproszenie członków IFMSA-Poland i/lub IFMSA-Poland Alumni do bezpłatnego udziału w konferencjach, szkoleniach, warsztatach medycznych organizowanych przez Klinikę, w której Alumn pracuje.
 • Napisanie artykułu w celu jego publikacji na stronie IFMSA-Poland Alumni, np. wspomnienia z pracy w IFMSA-Poland; opis własnych praktyk, wymian lub konferencji; opis praktyk, wymian, konferencji, organizowanych obecnie przez Kliniki, w których uczestniczą członkowie IFMSA-Poland; relacja ze zjazdu IFMSA-Poland Alumni, etc.
 • Udział w sesji IFMSA Alumni podczas General Assemby IFMSA, na zasadach ustalonych przez Federację.

Wszelkie Prawa Zastrzeżone © Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland 2024

realizacja: indemi