do góry

Treningi

Od kilku lat nieodłączną częścią działalności IFMSA-Poland są szkolenia. Obejmują one zarówno wewnętrzne potrzeby członków Stowarzyszenia, jak i treningi umiejętności na rzecz studentów uniwersytetów medycznych. Dzięki pracy Trenerów Zespołu IFMSA-Poland ds. szkoleń wspierane są działania na poziomie lokalnym: warsztaty Zarządów Oddziałów, Koordynatorów Lokalnych Programów Stałych, integracja zespołów. Podnoszenie kwalifikacji z zakresu zarządzania projektem czy prowadzenia lekcji typu ‘peer education’ przekładają się bezpośrednio na efektywność działań podejmowanych w czasie różnorodnych akcji. Na spotkaniach ogólnopolskich, takich jak Zgromadzenie Delegatów, korzystamy z wiedzy i umiejętności trenerów zewnętrznych.

Kładziemy duży nacisk na umiejętności miękkie, wiedząc, że bez odpowiedniej motywacji i zarzadzania grupą trudno o sukces. Z tematyką zarządzania czasem czy autoprezentacji wychodzimy do kolegów studentów na uniwersytetach medycznych w trakcie roku akademickiego, obozów integracyjnych, a także międzynarodowych konferencjach (Warsaw International Medical Congress, 1st International Psychiatry Student Conference).

Rekrutujemy wśród członków Stowarzyszenia, a część naszych trenerów oprócz odbycia polskiego szkolenia ma uprawnienia zdobyte na międzynarodowych spotkaniach IFMSA.

Katalog szkoleń 

Katalog szkoleń jest spisem podstawowych treningów przeprowadzanych przez wykwalifikowanych Trenerów i Trenerki IFMSA-Poland. To właśnie oni tworzą Zespół IFMSA-Poland ds. szkoleń, który odpowiada za rozwój umiejętności miękkich oraz budowanie potencjału w Stowarzyszeniu. Aby zostać trenerem_ką IFMSA-Poland, trzeba ukończyć ogólnopolski lub federacyjny kurs Training New Trainers (TNT) oraz obronić swój tytuł samodzielnym szkoleniem ocenianym przez doświadczonego członka Zespołu IFMSA-Poland ds. szkoleń. Za zespół odpowiada Wiceprezydent IFMSA-Poland ds. zasobów ludzkich (vpm@ifmsa.pl) oraz jego Asystent ds. szkoleń (szkolenia@ifmsa.pl). 

Każda informacja o szkoleniu składa się z następujących części: tytuł szkolenia, krótki opis, średni czas, elementy, które zawiera szkolenie oraz o które można je poszerzyć, efekty kształcenia oraz dobór odpowiedniej grupy docelowej. 

Katalog szkoleń powstał w celu rozpowszechniania wiedzy na temat treningów umiejętności miękkich wśród osób członkowskich oraz partnerów zewnętrznych. Pozwala on zrozumieć działalność Zespołu IFMSA-Poland ds. szkoleń, który z każdym rokiem poszerza swoje umiejętności, materiały oraz zasoby trenerskie. Dokument ma ułatwić Wiceprezydentom Oddziałów ds. zasobów ludzkich dobór odpowiednich warsztatów oraz usprawnić komunikację między osobami członkowskimi a Trenerami i Trenerkami IFMSA-Poland. 

Wszelkie Prawa Zastrzeżone © Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland 2024

realizacja: indemi