do góry

News

powrót do listy

IFMSA-Poland na 3. posiedzeniu Podkomisji stałej do spraw organizacji ochrony zdrowia

332 Joanna Forycka

23.04.2024r. miejsce miało 3. posiedzenie Podkomisji stałej do spraw organizacji ochrony zdrowia. Główne rozmowy i dyskusje dotyczyły kształcenia przeddyplomowego w szczególności aktualnej liczby studentów i liczby uczelni kształcących w poszczególnych zawodach medycznych. Wśród członków posiedzenia znaleźli się przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia oraz organizacji zrzeszających różne zawody medyczne. Reprezentantem IFMSA-Poland był Paweł Klimas - Koordynator narodowy ds. edukacji. 

Obecny na posiedzeniu, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Kos na samym początku wskazał istotny wzrost limitów przyjęć na uczelnie. W porównaniu z rokiem akademickim 2021/2022, w 2023/2024. przyjęto prawie 1300 osób więcej kształcących się na kierunku lekarskim. 

Dalsze rozmowy dotyczyły szeroko pojętej jakości kształcenia na kierunkach medycznych, w tym na uczelniach, na których jest to możliwe dopiero od roku. Wskazano m.in. że aż 10 uczelni, na których możliwa jest realizacja nauki na kierunku lekarskim, otrzymało negatywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Poruszono problem miejsc specjalizacyjnych, ich nieadekwatnego wzrostu do rosnącej liczby przyjęć, a także wolnych miejsc (zwłaszcza z medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych i chirurgii.)  Kolejnymi przedstawionymi danymi była liczba lekarzy przypadających na tysiąc mieszkańców - w 2022 r. było to 3,6 lekarza. 

Swój głos zabrał również Paweł Klimas, który podkreślił, że limity przyjęć oraz zmiany jakości kształcenia najszybciej dotykają studentów: 

“Obecne standardy kształcenia pozwalają na liczebność grup klinicznych do 5 osób, jednak z możliwością powiększenia ich do 8 studentów, co wpływa negatywnie na poziom kształcenia na kierunkach lekarskich oraz godzi w godność pacjentów”

Ogranicza to znacznie możliwość dokładnej nauki badania pacjenta. Pan Paweł wskazał również na konieczność, wcześniejszego przygotowania infrastruktury i kadry w celu sprostania kształceniu większej liczby studentów. Przyjrzenie się sposobom prowadzenia zajęć ze specjalizacji deficytowych i zmiana ich na bardziej atrakcyjne niż przysłowiowe “podpieranie ścian” może zachęcić większą liczbę studentów do wybrania właśnie tych specjalizacji. Pan Paweł poruszył również temat pracy studentów jako asystentów medycznych: 

"Ustrukturyzowanie prawne możliwości zatrudnienia studentów medycyny w roli asystentów medycznych pozwoli nie tylko na wdrożenie ich w pracę lekarzy oraz ich odciążenie od biurokracji, ale także da możliwość zarobku studentom w miejscu, które przygotuje ich do zawodu.”

W posiedzeniu brali również udział przedstawiciele innych zawodów medycznych, jak ratownictwa medycznego, pielęgniarstwa, położnictwa czy farmacji. Zwrócono uwagę nie tylko na zmianę jakości kształcenia względem nowych zadań i obowiązków, ale także pracy w zespołach interdyscyplinarnych: 

„Wiele osób mówi jak interdyscyplinarność w medycynie jest kluczowa do objęcia holistyczną opieką pacjenta. Obecnie jestem na V roku k. lekarskiego i przez cały okres mojej edukacji nie miałem żadnych zajęć, ani okazji do porozmawiania ze studentami innych kierunków medycznych”. 

Wspólne rozmowy przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, społeczności akademickich w tym studentów oraz stowarzyszeń, rad i izb rożnych zawodów medycznych to z pewnością dobry krok w kierunku budowania nowych zmian w kształceniu wyższym, z zachowaniem jak najwyższej jakości. 

 

Wszelkie Prawa Zastrzeżone © Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland 2024

realizacja: indemi