do góry

Historia nazwy, logo oraz siedzib organizacji

Ewolucja nazwy

Choć nazwa międzynarodowej organizacji to International Federation of Medical Student's Associations (IFMSA), to jednak w poszczególnych krajach członkowskich nazwy organizacji narodowych nie korzystały z jednej konwencji nazwy. Podobnie jest obecnie. Choć obecnie mamy IFMSA-Chile, IFMSA-Japan, IFMSA-Morocco, IFMSA-The Nederlands czy wreszcie IFMSA-Poland, to jednak wciąż istnieje mnóstwo nazw lokalnych bądź o innej konwencji, np. w Wielkiej Brytanii Medsin-UK czy włoski SISM. Popularne są również nazwy typu Przymiotnik Medical Students' International Committee, np. obecnie TurkMSIC w Turcji. Polska organizacja zrzeszająca studentów medycyny przeszła praktycznie wszystkie 3 najważniejsze etapy ewolucji swojej nazwy. Polska była wraz z Jugosławią pierwszym członkiem z bloku krajów socjalistycznych, stąd również i wewnętrzna sytuacja polityczna wpłynęła na kwestię nazewnictwa i strukturę IFMSA zarówno na arenie polskiej, jak i międzynarodowej.

K.K.S.A.M.
(Komitet Koordynacyjny Studentów Akademii Medycznych)

1956-1990

Komitet Koordynacyjny Studentów Akademii Medycznych (KKSAM), organizacyjnie ujęty w ramach Komisji Nauki Rady Naczelnej Związku Studentów Polskich (ZSP). Na arenie międzynarodowej KKSAM znany był nie tylko jako KKSAM, ale również i PolMSIC (wówczas nazwy o tej konwencji były bardzo popularne w IFMSA), a na pieczątkach pism KKSAMu znaleźć można było nawet takie nazwy jak np."International Federation of Medical Students Associations, a pod spodem: Zrzeszenie Studentów Polskich" (IFMSA-ZSP).

PolMSIC
(Polish Medical Students' International Committee)

1990-2000

Po rozerwaniu więzów z ZSP i wyprowadzce z biura przy ul. Ordynackiej, nowy prezydent organizacji studentów medycyny, Jaromir Wasyluk, wprowadził wzorem bliźniaczych struktur z krajów europejskich (SweMSIC w Szwecji, FimSIC w Finlandii czy NeMSIC w Holandii) nową nazwę - Stowarzyszenie Studentów Medycyny PolMSIC - Polish Medical Students' International Committee. Wkrótce pojawiło się też nowe logo organizacji. Nazwa ta przez zaledwie 10 lat stała się bardzo popularna i rozpoznawalna, a wielu starych członków PolMSICu do dziś myli tę nazwę z IFMSA-Poland.

IFMSA-Poland
(Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland)

od 14 maja 2000

Uchwałą Zgromadzenia Ogólnego PolMSIC w Lublinie zmieniono nazwę na Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland, która funkcjonuje po dziś dzień.

 

Ewolucja logo

 

1956-1990

(brak danych), prawdopodobnie brak

 

1990-2000

Pierwotnie było to logo PolMSIC, a po zmianie nazwy Stowarzyszenia, wzorem logo międzynarodowego, wykonano logo IFMSA-Poland

 

2000-2009

Regulamin IFMSA-Poland dopuszcza też użycie logo w kolorze granatowym (ustawienia CMYK C100 M73 Y79 K0 lub RGB R19 G61 B120).

2009 -

Idąc śladem Federacji, decyzją delegatów, logo IFMSA-Poland upodabnia się do najnowszego logo międzynarodowego. Dotychczasowy emblemat w odświeżonej, nowocześniejszej wersji zostaje uzupełniony o pełną nazwę Stowarzyszenia.

 

 

Ewolucja siedzib

 

1956-1990

Warszawa, ul. Ordynacka 6
Siedziba Związku Studentów Polskich (ZSP) i jego kolejnych odmian (m.in. SZSP, Socjalistyczny Związek Studentów Polskich) była również siedzibą KKSAMu przy Radzie Nauki ZSP. 
Ze względu na utrudnioną komunikację w tamtych czasach, w niektórych latach w czasie kadencji Przewodniczących KKSAM spoza Warszawy, tymczasowo siedziba przenoszona była do miasta zamieszkania danego Przewodniczącego (np. Poznań).

1990-1995

Warszawa, ul. ?
Po zerwaniu więzów z ZSP, nowy prezydent, już PolMSICu, Jaromir Wasyluk przeniósł siedzibę KKSAM do swojego prywatnego mieszkania.

1995-2000

Warszawa, ul. Etiudy Rewolucyjnej
W związku z pojawieniem się nowego prawa i konieczności rejestracji PolMSICu jako stowarzyszenia, organizację polskich studentów medycyny zarejestrowano w mieszkaniu prywatnym ówczesnego prezydenta PolMSICu, Magdaleny Ilcewicz, która również przewodniczyła Komisji Statutowej PolMSIC, która to stworzyła pierwszy statut stowarzyszenia (poprzednio, w KKSAM obowiązywał statut Związku Studentów Polskich...).

2000-2002

Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 15/013B
Pierwsze własne biuro! Po uchwałach Zgromadzenia Ogólnego PolMSIC w Lublinie 14. maja 2000 roku zmieniono nie tylko nazwę z PolMSIC na IFMSA-Poland, ale również przeniesiono siedzibę główną do własnego pomieszczenia... w budynkach Akademii Medycznej w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej. Ówcześnie prezydentem IFMSA-Poland przez 2 kadencje była Jolanta Jeżewska z Bydgoszczy.
Początkowo biuro znajdowało się w Domu Studenta nr 2 w pokoju 21, jednakże szybko zostało przeniesione do lokalu 013B w budynku obok, gdzie do dziś mieści się biuro początkowo Komitetu Lokalnego, dziś Oddziału Bydgoszcz IFMSA-Poland.

2002-2010

Warszawa, ul. Oczki 5

Uchwałą Zgromadzenia Ogólnego (znów) w Lublinie 10 listopada 2002 roku przeniesiono siedzibę główną z Bydgoszczy do Warszawy. 

2010

Warszawa, ul. Oczki 1A

Adres dotychczasowej siedziby głównej zostaje przemianowany na nowy odgórną decyzją właściwego urzędu, bez fizycznej zmiany.


 

Wszelkie Prawa Zastrzeżone © Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland 2024

realizacja: indemi