do góry

News

powrót do listy

General Assembly March Meeting 2019

9891 Weronika Woicka

W dniach 1-7 marca 2019 roku po raz 68. studenci z całego świata zrzeszeni w International Federation of Medical Students’ Associations spotkali się podczas General Assembly March Meeting – corocznym zgromadzeniu przedstawicieli krajów należących do Stowarzyszenia. Podczas tygodniowego spotkania delegacji z ponad 100 krajów członkowskich podejmowane były najważniejsze decyzje dotyczące kierunków rozwoju, określenia priorytetów działania w nadchodzących latach oraz wyboru władz największej organizacji studenckiej na świecie.

Wydarzenie po raz pierwszy w historii odbyło się na terenie Słowenii, w malowniczo położonej nadmorskiej miejscowości Portoroz. Ddecyzja o jego organizacji była jednym z elementów uświetniających obchody 100-lecia Wydziału Lekarskiego na Uniwersytecie w Lubljanie.

W skład polskiej delegacji na centralne międzynarodowe wydarzenie w kalendarzu IFMSA weszło 16 osób z 9 różnych Oddziałów – Joanna Olszewska, Adrian Kuś, Aleksander Sławiński, Aleksandra Swora, Grzegorz Łopiński, Karolina Mitruczuk, Klaudia Szymuś, Łukasz Moczała, Maciej Bugajski, Maja Żurowska, Michał Chołubek, Monika Grela, Natalia Żak, Paweł Nowak, Wiktoria Burghardt i Wiktoria Izdebska. Nasza liczna delegacja, z Joanną Olszewską na czele brała udział w sesjach plenarnych, zajęciach warsztatowych oraz wykładach dotyczących zdrowia publicznego w ujęciu globalnym. W spotkaniu brała także udział Paulina Birula, obejmująca obecnie stanowisko Regional Director for Europe.

Sesje Programów Stałych ds. Zdrowia Publicznego (SCOPH), Praw Człowieka i Pokoju (SCORP), Edukacji Medycznej (SCOME) oraz Zdrowia Reprodukcyjnego i AIDS (SCORA) były okazją do poszerzania wiedzy studentów i wymiany doświadczeń w zakresie akcji profilaktycznych, informacyjnych oraz edukacji rówieśniczej. Podczas szkoleń w ramach Programów Praktyk Klinicznych (SCOPE) oraz Wymian Naukowych (SCORE) uczestnicy pracowali nad usprawnieniem wymian międzynarodowych, które w nadchodzącym roku obejmą ponad 10 000 studentów medycyny z całego świata, w tym ponad 500 studentów z Polski. Tematem przewodnim tegorocznych sesji były metody realizacji globalnych priorytetów IFMSA (m.in. powszechnego dostępu do ochrony zdrowia, praw dzieci i młodzieży, upowszechnienia szczepień ochronnych) do działań na szczeblu lokalnym. Dzięki temu aktywność studentów na całym świecie i prowadzone przez nich na co dzień akcje stawiają czoła tym samym wyzwaniom i zmierzają do realizacji wspólnych celów pomimo różnorodności problemów w poszczególnych krajach.

Podczas sesji plenarnych – nieodłącznego elementu zgromadzeń IFMSA – delegaci krajów członkowskich mieli udział w wyborze swoich przedstawicieli będących wspólnym głosem studentów medycyny z całego świata i ich reprezentacją w relacjach z organizacjami międzynarodowymi, takimi jak np. Światową Organizacją Zdrowia oraz Organizacją Narodów Zjednoczonych. Była to także okazja do wyrażenia poglądów i przekonań w dyskutowanych sprawach wobec szerokiego grona studentów z innych państw.

Wydarzenia towarzyszące, w tym wykłady oraz panele dyskusyjne z udziałem przedstawicieli Światowej Organizacji Zdrowia były okazją do szerszego spojrzenia na globalne problemy związane ze zdrowiem publicznym. Ich zadaniem było zaznaczenie roli kolejnych pokoleń studentów medycyny i organizacji ich zrzeszających w kształtowaniu wyższych i uniwersalnych standardów ochrony zdrowia obejmujących wszystkich bez względu na kraj pochodzenia, płeć, rasę i religię.

Całodzienna praca przepełniona ogromną dawką wiedzy oraz inspiracji nie była jednak jedynym elementem Zgromadzenia Delegatów IFMSA. Wydarzenia wchodzące w zakres bogatego Social Programme’u, takie jak IFMSA Fringe, Culture Show oraz National Food and Drinking Party były dla studentów okazją do odpoczynku oraz dzielenia się kulturą i unikalnymi tradycjami swojego kraju, m.in. poprzez muzykę, taniec, występy teatralne oraz prezentację typowych kulinariów.

Marcowe 68. General Assembly w Portoroz było dla wszystkich przedstawicieli IFMSA-Poland wchodzących w skład polskiej delegacji wyjątkowym doświadczeniem oraz zastrzykiem motywacji do działania. Zdobytą wiedzą z pewnością będziemy mogli podzielić się z naszymi kolegami oraz lokalną społecznością organizując akcje w ramach codziennej działalności. Jesteśmy dumni z możliwości reprezentowania naszego kraju na arenie międzynarodowej, wśród studentów medycyny z całego świata.

Wszelkie Prawa Zastrzeżone © Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland 2024

realizacja: indemi