do góry

News

powrót do listy

Stanowisko w sprawie protestu lekarzy Porozumienia Rezydentów OZZL

16798 Prezydent IFMSA-Poland

#ProtestMedyków #CzasNaZdrowie #głódkrwi #MedycyRazem

2 października lekarze z Porozumienia Rezydentów OZZL i przy wsparciu Porozumienia Zawodów Medycznych rozpoczęli protest głodowy sprzeciwiając się w ten sposób zbyt niskim nakładom finansowym przekazywanym na system opieki zdrowotnej w Polsce. To nie tylko walka o wyższe pensje dla lekarzy i  poprawę warunków pracy dla pracowników ochrony zdrowia. Protestującym chodzi głównie o doprowadzenie do wzrostu dostępności leczenia i skuteczności diagnozowania pacjentów.

Postulaty Porozumienia Rezydentów oraz Porozumienia Zawodów Medycznych  nie zmieniły się od wielu miesięcy – skrajne przemęczenie i bardzo niskie  wynagrodzenia pracowników ochrony zdrowia  stały się powodem do podjęcia zdecydowanych działań.  Niewyobrażalną dla nas jest sytuacja, w której lekarz zmuszany jest przez system do pełnienia dyżurów w wymiarze czasowym zagrażającym jego życiu, a takie sytuacje mają miejsce w naszym kraju. Dowodem na to są liczne zgony lekarzy na dyżurach, opisywane szeroko w mediach. Warunki panujące obecnie w systemie opieki zdrowotnej zmuszają  lekarzy do pracy w warunkach urągających standardom rozwiniętych krajów i uniemożliwiających praktykowanie medycyny na światowym poziomie, zapewniających pacjentom najlepszą możliwą opiekę. Brak efektów rozmów prowadzonych od bardzo długiego czasu ze stroną rządową sprawił, że jedynym wyjściem okazał się protest głodowy lekarzy. Protestujący walczą o  ogłoszenie i formalne zagwarantowanie społeczeństwu reformy ochrony zdrowia, która zapewni:

  1. Zwiększenie nakładów na system opieki zdrowotnej do poziomu europejskiego, nie niższego niż 6,8% PKB, w przeciągu trzech lat.
  2. Skrócenie kolejek do lekarzy specjalistów.
  3. Rozwiązanie problemu znacznych niedoborów personelu medycznego.
  4. Ograniczenie biurokracji w ochronie zdrowia.
  5. Poprawę warunków pracy i płac w ochronie zdrowia

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland za cel stawia sobie działanie na rzecz poprawy stanu zdrowia społeczeństwa oraz warunków kształcenia studentów oraz młodych lekarzy. W związku z tym wyrażamy poparcie oraz szacunek dla wszystkich biorących udział w akcji protestacyjnej. Mamy nadzieję, że głos środowiska medycznego zostanie wysłuchany, zaś rząd, a szczególnie Ministerstwo Zdrowia podejmie zdecydowane kroki w kierunku poprawy sytuacji zdrowotnej w kraju.

Wszystkich członków Stowarzyszenia zachęcamy do wzięcia udziału w akcji oddawania krwi oraz wyrażenia swojego poparcia w mediach społecznościowych.

Przypominamy również o konferencji prasowej Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, która odbędzie się już jutro o 10:00 w Warszawie - będziemy czekać na nowe informacje dotyczące protestu.

Zarząd Główny
Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland 

Wszelkie Prawa Zastrzeżone © Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland 2024

realizacja: indemi