do góry

Okresy historyczne

Archiwa organizacji obejmują jedynie niewielki okres, a większość informacji sprzed lat dziewięćdziesiątych przekazane zostały podczas rozmów z osobami będącymi w tamtych czasach członkami_iniami Stowarzyszenia. Wszelkie "źródła pisane" już dawno zaginęły,  stąd zwykliśmy mówić o tych "zamierzchłych czasach" w kontekście badań historycznych, archeologicznych, a ostatnio wręcz nawet paleontologicznych.

Prehistoria

Już w zaledwie jedną dekadę po drugiej wojnie światowej studenci_tki medycyny rozpoczęli trwającą po dziś dzień integrację młodych środowisk medycznych w Polsce. To właśnie w tym czasie nastąpiło najwięcej zmian, które wpłynęły na nasze dzisiejsze oblicze, obraz polskiej edukacji medycznej na arenie międzynarodowej oraz... to wówczas działali, jeździli na praktyki i staże Wasi wykładowcy_zynie, asystenci_tki, profesorowie_ki...

 

sierpień 1951

Narodziny IFMSA, Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Studentów Medycyny (International Federation of Medical Student's Associations) na walnym zgromadzeniu (General Assembly) w Kopenhadze, Dania. Członkami-założycielami IFMSA są stowarzyszenia studentów medycyny z 8 krajów: Szwecja, Dania, Norwegia, Finlandia, Niemcy, Hiszpania, Anglia i Włochy.

1956

Oficjalna data rozpoczęcia działalności IFMSA w Polsce!
Wówczas to na terenie Polski istniał Komitet Koordynacyjny Studentów Akademii Medycznych (KKSAM), organizacyjnie ujęty w ramach Komisji Nauki Rady Naczelnej Związku Studentów Polskich (ZSP).

KKSAM

W skład KKSAM wchodzili delegaci z Rad Uczelnianych ZSP 9 akademii medycznych
w Polsce (poza Wojskową Akademią Medyczną oraz nieistniejącą ówcześnie Akademią Medyczną w Bydgoszczy). Delegaci ze swojego grona wybierali w głosowaniu tajnym na 3-letnią kadencję przewodniczącego, sekretarza oraz osobę odpowiedzialną za wymianę praktyk (Exchange Officer).

1957

General Assembly w Kopenhadze, Dania - włączenie KKSAM do IFMSA!
Polska (KKSAM) oraz Jugosławia (YM-DSEIC) jedynymi przedstawicielami krajów socjalistycznych w IFMSA.

 

Starożytność

W zaledwie parę lat od powstania naszej organizacji i przystąpienia do IFMSA Polska stała się dwukrotnie miejscem międzynarodowych spotkań. Corocznie odbywająca się wówczas Międzynarodowa Konferencja Kliniczna (SICC) miała miejsce w 1960 roku, a najważniejsze coroczne spotkanie delegatów IFMSA z całego świata, czyli General Assembly w Gdańsku w 1964 roku!

 

1960

Międzynarodowa Konferencja Kliniczna, Student's International Clinical Conference (SICC) odbyła się na 3 polskich akademiach medycznych: Warszawa, Gdańsk
oraz Poznań.

7-19 sierpnia

1964

70 studentów medycyny z 30 krajów z całego świata, czyli XIII General Assembly, coroczne spotkanie członków IFMSA z całego świata w Gdańsku!

 

Średniowiecze

W kolejnych latach Polska nie była już miejscem spotkań młodzieży medycznej z całego świata, aczkolwiek aż 3 Polaków pełniło niezwykle ważne funkcje w międzynarodowych strukturach IFMSA.

W 1985 roku do grona dziesięciu Oddziałów KKSAM dołącza jedenasta uczelnia medyczna w Polsce, Akademia Medyczna w Bydgoszczy (obecnie Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy), przy której powołano Komitet Lokalny Bydgoszcz (obecnie Oddział Bydgoszcz).

 

1966

Wojciech Leszczyński obejmuje międzynarodową funkcję SCOME-Director

1970-1972

Aż dwukrotnie funkcję Regional Vice-President - Europe pełnił Andrzej Prokopczuk.

1980

Ryszard Janiec przejmuje funkcję Regional Vice-President - Europe

1985

Powstaje nowy Komitet Lokalny KKSAMAkademia Medyczna w Bydgoszczy
(od 8 października 2004 roku Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu).

od 1992

PolMSIC zajmuje się głównie wysyłaniem polskich studentów medycyny na praktyki zagraniczne - istniał wówczas jedynie Komitet (dziś zwany Programem Stałym) SCOPE(ang. Standing Committee on Professional Exchange).

 

Renesans

W roku 1990 dochodzi do odłączenia Organizacji od ZSP (Zrzeszenia Studentów Polskich). Stowarzyszenie opuszcza biuro przy ul. Ordynackiej oraz zmienia nazwę na PolMSIC.
Od 1993 roku w PolMSIC pojawiały się przez kolejnych 5 lat wszystkie Komitety (obecnie zwane Programami Stałymi) IFMSA, które działały na poziomie międzynarodowym już od wielu lat (chociażby w latach 1966/67 SCOME Director, czyli międzynarodowym koordynatorem Komitetu ds. Edukacji Medycznej był Polak, Wojciech Leszczyński), jednakże dopiero od lat dziewięćdziesiątych "wachlarz działalności" IFMSA w Polsce rozszerzył się.

 

1990

Zerwanie więzów z ZSP, nowe biuro, nowy Prezydent Jaromir Wasyluknowa nazwa - PolMSIC (Polish Medical Students' International Committee) - wzorem bliźniaczych struktur z krajów europejskich (SweMSIC w Szwecji, FimSIC w Finlandii czy NeMSIC w Holandii) oraz nowe perspektywy w kolejnych latach. Początki autonomii IFMSA w Polsce.

1993

Do życia powołano drugi Komitet w PolMSIC - SCOEE (Standing Committee on Elective Exchange) zajmujący się wysyłaniem najzdolniejszych studentów na zagraniczne projekty naukowe.

1994 - 1996

Pierwsze lekcje "dotyczące problematyki AIDS oraz zagrożeń wynikających z faktu używania narkotyków" w ramach nowego w polskim stowarzyszeniu Komitetu SCOAS (Standing Committee on AIDS and STDs, Komitet ds. AIDS i Chorób Przenoszonych Drogą Płciową), który to został w pełni powołany już 2 lata później.

1995 - 1997

Pierwsza działalność w ramach czwartego już Komitetu w PolMSICu: Komitet Zdrowia Publicznego, dzisiejszy Program Stały ds. Zdrowia Publicznego SCOPH (Standing Committee on Public Health), w pełni powołanego 2 lata później.

1998

Powołano 2 komitety, obecnie Programy Stałe: Komitet ds. Edukacji Medycznej SCOME (Standing Committee on Medical Education) oraz Komitet ds. Uchodźców i Pokoju SCORP (Standing Committee on Refuges and Peace). PolMSIC z ówczesnymi 6 komitetami upodobnił się strukturą do siostrzanych organizacji IFMSA w innych państwach.

 

Nowożytność

Ostatnie piętnastolecie to znaczny rozwój IFMSA w Polsce na wielu płaszczyznach.
Rozpoczęła się tradycja wiosennych i jesiennych spotkań delegatów - studentów ze wszystkich uczelni medycznych w Polsce, a w końcu IFMSA-Poland zaistniało w globalnej sieci Internet.

Powołano również 12 Oddział IFMSA-Poland.

 

22.04 1996

Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną od momentu zarejestrowania w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie.

1998

Pierwsze w historii Zgromadzenie Ogólne w Kazimierzu Dolnym zorganizowane przez Komitet Lokalny Warszawa (obecnie Oddział Warszawa). 
 

Uchwałą powyższego ZO przekształcono:

Komitet SCOEE w Program Stały ds. Praktyk Naukowych

Komitet SCOAS w Program Stały ds. Zdrowia Reprodukcyjnego i AIDS

14.05

2000

Uchwałą Zgromadzenia Ogólnego PolMSIC w Lublinie zmieniono nazwę na Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA - Poland.

2000-2002

Oficjalna ogólnopolska siedziba IFMSA-Poland przeniesiona została na 2 lata z Warszawy do Bydgoszczy na ul. Jagiellonów 15. Nowa siedziba od 10 XI 2002 r. w Warszawie przy ul. Oczki 5.

2002

IFMSA-Poland pojawia się w Internecie pod adresem www.ifmsa.pl

Na Zgromadzeniu Ogólnym w Lublinie, w związku ze zmianą statutu Stowarzyszenia, Komitet Lokalny (KL) Katowice przemianowano na Oddział Śląsk, a KL Łódź i KL WAM połączono w jeden Oddział Łódź.

25.04

2003

IFMSA-Poland zostaje zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.

09.10

2004

Decyzją NZD w Warszawie powołano do życia Grupę Trenerów IFMSA-Poland (GTI). Jej pomysłodawcami i twórcami byli: Maciej Matłok (Kraków), Michał Brzeziński (Gdańsk), Michał Pędziwiatr (Kraków). GTI to pierwsza w Federacji IFMSA profesjonalnie zorganizowana krajowa grupa szkoleniowa.

12.11

2005

Uchwałą Zgromadzenia Delegatów IFMSA-Poland we Wrocławiu zmieniono nazwę Programu Stałego ds. Uchodźców i Pokoju na Program Stały ds. Praw Człowieka i Pokoju SCORP (Standing Committee on human Rights and Peace).

3-5.11

2006

Podczas NZD w Krakowie podjęto decyzję o powołaniu IFMSA-Poland Alumni z dniem
1 stycznia 2007

18.11.

2006

"Pół wieku idei" - obchody 50-lecia IFMSA-Poland na Zamku Królewskim w Warszawie.

28 przedstawicieli IFMSA-Poland (w tym Członkowie Honorowi Stowarzyszenia, Prezydent IFMSA-Poland oraz Prezydenci Oddziałów) podpisują oficjalny akt powołania IFMSA-Poland Alumni.

19-22 marca 2008

IFMSA-Poland zorganizowało 5th NECSE Conference (Northern European Cooperation on Sexual Education). To międzynarodowe spotkanie odbyło się w Puławach w XVIII-wiecznym Pałacu Czartoryskich. Wzięły w nim udział delegacje z Austrii, Danii, Estonii, Finlandii, Niemiec, Irlandii, Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytani oraz Polski.

23.05

2009

Decyzją NZD w Warszawie Grupa Trenerów IFMSA-Poland (GTI) zostaje rozwiązana.

7-10.01.

2010

IFMSA-Poland zorganizowało SPT (Subregional Project Training) w Poroninie.

02.04

2011

Jednogłośnie decyzją Zgromadzenia Delegatów IFMSA-Poland obradującego w Krakowie w dniach 1-3 kwietnia 2011 roku powołano do życia dwunasty oddział Stowarzyszenia - Oddział Olsztyn IFMSA-Poland działający przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

30.04.-4.05

2014

IFMSA-Poland zorganizowało 11th EuRegMe w Warszawie

30.10-2.11

2015

IFMSA-Poland zorganizowało 1st Polish International Workshop (PIW) w Krakowie
04-06.02 2022 IFMSA-Poland zorganizowało 6th NEO & NORE Weekend w Krakowie
28.09-05.10.2023 IFMSA-Poland zorganizowało IFMSA Team of Officials Meeting 1 w Katowicach

Wszelkie Prawa Zastrzeżone © Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland 2024

realizacja: indemi