do góry

News

powrót do listy

Stanowisko Zarządu Głównego i Koordynatorów Narodowych IFMSA-Poland

9421 Weronika Woicka

Drodzy Członkowie Stowarzyszenia!
Szanowni Państwo!

Jako Zarząd Główny oraz Koordynatorzy Narodowi Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland wyrażamy stanowczy sprzeciw dla wszelkich przejawów agresji oraz przemocy, obserwowanych podczas Marszu Równości, który odbywał się 20 lipca 2019 roku w Białymstoku. Każda forma przemocy jest niedopuszczalna. 

Wyrażamy swoje poważne zaniepokojenie faktem notorycznego łamania Deklaracji Praw Człowieka oraz Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej podczas wspomnianego wydarzenia. Jesteśmy przeciwni użyciu argumentów siły jako narzędzia debaty publicznej.

Każdemu zapewnia się nietykalność osobistą i wolność osobistą.
Art. 41 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Jednocześnie chcemy zaapelować do władz administracji publicznej o zapewnienie każdej osobie poczucia bezpieczeństwa i swobody wyrażania poglądów.

Zarząd Główny IFMSA-Poland
Koordynatorzy Narodowi IFMSA-Poland

Wszelkie Prawa Zastrzeżone © Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland 2024

realizacja: indemi