do góry

News

powrót do listy

Stanowisko Zarządu Głównego IFMSA-Poland w sprawie manifestacji 1.06.2019 r.

10212 Weronika Woicka

Drodzy Członkowie Stowarzyszenia!

W dobie nasilającego się kryzysu dotyczącego warunków zatrudnienia i kształcenia pracowników ochrony zdrowia pragniemy wyrazić nasze poparcie dla postulatów, które mają na celu poprawę tej trudnej sytuacji. Zarząd Główny naszego Stowarzyszenia, skupiającego studentów i młodych lekarzy z 17 ośrodków akademickich w całej Polsce wierzy, że rzeczowa i merytoryczna dyskusja pozwoli na rozwiązanie trapiących system ochrony zdrowia w Polsce problemów.

Dla nas, jako Zarządu Głównego IFMSA-Poland, jest szczególnie ważne by utrzymać i dążyć do podnoszenia stanu zdrowia społeczeństwa, w szczególności dzieci i osób starszych (§ 9 pkt 1 lit. c Statutu  Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland). W sytuacji znacznego niedofinansowania kluczowych obszarów ochrony zdrowia widzimy realne zagrożenie dalszego obniżenia jakości opieki zdrowotnej w Polsce.

Dlatego jako Zarząd Główny Stowarzyszenia popieramy zwiększenie wydatków na ochronę zdrowia w Polsce do poziomu zalecanego przez WHO - 6,8% PKB a także głębokie zmiany organizacyjno-prawne, które będą dążyły do poprawy opieki zdrowotnej.

Solidarni z pracownikami ochrony zdrowia wyrażamy jako Zarząd Główny Stowarzyszenia poparcie i zrozumienie dla postulatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy w trakcie manifestacji "Czas na zdrowie" w dniu 1 czerwca 2019 roku!

Zarząd Główny IFMSA-Poland

Wszelkie Prawa Zastrzeżone © Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland 2024

realizacja: indemi