do góry

News

powrót do listy

Stanowisko oficjalne Zarządu Głównego IFMSA-Poland dot. zmian w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty

7446 Wiktoria Mika

W związku z proponowanymi zmianami w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5.12.1996, Dz.U. 1997 nr 28 poz. 152, chcielibyśmy wyrazić nasze wątpliwości co do poprawek do artykułu 16a (dotyczącego kwalifikacji na specjalizację) oraz artykułu 39. (dotyczącego niewykonania świadczenia medycznego z powodu tzw. klauzuli sumienia).

Zgodnie z proponowanymi poprawkami do artykułu 16a jedną z kluczowych zmian w kwalifikacji jest wprowadzenie dokumentu intencyjnego. Wątpliwości budzą przede wszystkim warunki jego otrzymania jak i planowane pierwszeństwo w postępowaniu rekrutacyjnym na szkolenie specjalizacyjne dla posiadacza dokumentu. Rozumiemy, że ma on zostać wprowadzony celem nagrodzenia osób, które w trakcie studiów były szczególnie zaangażowane w życie Kliniki bądź Oddziału, z którego taki dokument miałby pochodzić.

Zgodnie z proponowanymi poprawkami do artykułu 39. chcielibyśmy przede wszystkim zwrócić uwagę na planowane usunięcie obowiązku poinformowania pacjenta gdzie może otrzymać świadczenie, którego dany lekarz nie może lub nie chce wykonać ze względu na swoje sumienie, a także odpowiedniego uzasadnienia tej decyzji w dokumentacji medycznej.

W naszym stanowisku rozwijamy związane z tymi poprawkami obawy, a także wychodzimy z innymi propozycjami rozwiązania tych zagadnień, które naszym zdaniem powinny być wzięte pod rozwagę. 

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią stanowiska.

Wszelkie Prawa Zastrzeżone © Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland 2022

realizacja: indemi