do góry

News

Stanowisko Zarządu Głównego IFMSA-Poland w sprawie agresji Rosji na Ukrainę.

W związku z agresją zbrojną Federacji Rosyjskiej na Ukrainę jako Zarząd Główny Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec łamania międzynarodowych umów, praw człowieka oraz używania wszelkich form agresji. Wartości którymi kieruje się nasze Stowarzyszenie to m.in. idea rozwoju humanitaryzmu oraz ochrona praw człowieka, dlatego nie pozostajemy bierni, gdy są one naruszane w wyniku zbrojnej napaści. Wojna, inwazja oraz inne akty masowej przemocy stoją w sprzeczności do wrodzonego i niezbywalnego prawa człowieka do wolności, bezpieczeństwa i pokoju. Prawa człowieka są powszechne - niezależnie od obywatelstwa i wyznawanych wartości, poglądów, religii - oraz nienaruszalne - istnieją niezależnie od władz. Konflikt zbrojny pociąga za sobą przerażające konsekwencje dla życia i zdrowia ludzi. Jako przyszli pracownicy systemu ochrony zdrowia musimy stać na straży wartości ogólnoludzkich. Wyrażamy pełną solidarność ze wszystkimi mieszkańcami i obywatelami Ukrainy oraz podkreślamy konieczność poszanowania najwyższych wartości - prawa do życia oraz godności człowieka. Jako członkowie Stowarzyszenia, które jest skupione na ludzkim życiu i zdrowiu, wyrażamy gotowość do aktywnej pomocy osobom, które znajdą się w potrzebie.

więcej

II Ogólnopolska Konferencja Internistyczna INTERNUS

Interna interdyscyplinarne! To hasło przewodnie tegorocznej ogólnopolskiej konferencji INTERNUS. W tym roku przygotowaliśmy dla Was coś specjalnego. Ujęcie chorób wewnętrznych perspektywy dermatologa czy psychiatry. Ale to nie wszystko! Zaciekawieni? Więcej będziemy zdradzać niebawem. Więcej dobrych informacji? Nie ma sprawy! Konferencja jest online i darmowa. Oprócz wykładów ekspertów przygotowaliśmy panel case report i prac oryginalnych. Zapraszamy do zgłaszania swoich prac.

więcej

Stanowisko oficjalne IFMSA-Poland nt. świadomego planowania rodziny

Planowanie rodziny, zgodnie z definicją WHO, to działania pozwalające jednostkom i parom przewidzieć i osiągnąć upragnioną liczbę dzieci w odpowiednim czasie, co jest możliwe do uzyskania dzięki korzystaniu z metod antykoncepcji oraz leczeniu niepłodności. Zdolność osób z macicami do planowania potomstwa, w tym zmniejszania liczby ciąż ma bezpośredni wpływ na ich zdrowie, a także poprawia rokowania co do przebiegu każdej ciąży. Co więcej, planowanie rodziny zawiera w swojej definicji leczenie niepłodności, z uwzględnieniem procedury takiej, jaką jest proces zapłodnienia pozaustrojowego (in vitro) czy też antykoncepcję awaryjną. W Polsce szacuje się, że procent niepłodnych par wynosi około 20, zaś dostęp do antykoncepcji jest jednym z najgorszych w krajach Unii Europejskiej (UE). Porównując również dostęp do antykoncepcji awaryjnej jesteśmy jednym z dwóch krajów Unii Europejskiej, w których tabletka „dzień po” sprzedawana jest wyłącznie na receptę. Dodatkowo zagadnienia zakładane przez program kompleksowej edukacji seksualnej w zakresie świadomego planowania rodziny nie są w pełni i obiektywnie realizowane w ramach przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”, stąd ogromne braki wiedzy w tym zakresie. W konsekwencji, planowanie rodziny w naszym kraju jest na znacznie niższym poziomie niż w krajach Europy Zachodniej, na czym bezpośrednio cierpią mieszkańcy_nki naszego kraju.

więcej

Stanowisko oficjalne IFMSA-Poland nt. dostępu do bezpiecznej aborcji

Polska od 1993 r. jest krajem z jednym z najbardziej restrykcyjnych praw aborcyjnych w Europie. Od 2016 roku powstaje coraz więcej ruchów dążących do dalszego ograniczenia prawa do wyboru, które zawsze spotykały się ze społecznym sprzeciwem. Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 r. Amnesty International, the Center for Reproductive Rights, and Human Rights Watch orzekło, że decyzja ta będzie wciąż szkodzić osobom zdolnym do zajścia w ciążę oraz łamać ich prawa człowieka. Parlament Europejski także potępił wyrok oraz podważa jego praworządność. Zwraca również uwagę na jego wpływ na zdrowie i życie ludzi oraz wyraża swój niepokój wobec faktu, że opublikowano go w czasie pandemii. World Health Organization (WHO) kładzie nacisk na fakt, iż restrykcyjne prawo aborcyjne sprawia, że rośnie liczba aborcji przeprowadzanych bez zachowania odpowiednich warunków, stanowiąc zagrożenie dla zdrowia i życia osób zdolnych do zajścia w ciążę. Poza brakiem dostępu do bezpiecznej aborcji Polska ma najniższy wskaźnik dostępności antykoncepcji w Europie, a kompleksowa edukacja seksualna nie jest zapewniana przez system szkolnictwa. To właśnie edukacja seksualna i dostęp do antykoncepcji realnie wpływają na liczbę niechcianych ciąż i zmniejszają potrzebę aborcji w sposób bardziej efektywny i bezpieczniejszy niż restrykcyjne prawo.

więcej

Stetoskopy IFMSA-Poland x 3M

Rozpoczynasz swoją przygodę ze szpitalem od zajęć praktycznych na uczelni od drugiego semestru lub praktyk wakacyjnych? A może zainteresowała Cię kardiologia i potrzebujesz kupić nowszy model stetoskopu? Jeśli tak, to ta oferta jest właśnie dla Ciebie!

więcej

Kompleksowo o chorobach cywilizacyjnych, czyli XIV konferencja „Kardiologia Prewencyjna”

Konferencja „Kardiologia Prewencyjna” już od wielu lat wpisuje się w kalendarz lekarzy różnych specjalności z roku na rok zyskując coraz większy prestiż nie tylko w Polsce, ale również poza granicami kraju. Jej międzynarodowy charakter doceniany jest m.in. przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne i Światową Organizację Zdrowia, których eksperci chętnie uczestniczą w konferencji jako wykładowcy. W tym roku Komitet Naukowy konferencji zaplanował wiele ciekawych i ważnych sesji edukacyjnych i naukowych. Szczególnie wyróżniają się sesje poświęcone opiece koordynowanej oraz wytycznym postępowania w chorobach układu krążenia.

więcej

Life Science Open Space – The Open Innovation Forum 2021 O Innowacjach i Wyzwaniach dla Zdrowia i Jakości Życia

W dniach 22 listopada – 3 grudnia 2021 odbędzie się w Krakowie jedenasta edycja imprezy, która na stałe wpisała się już w kalendarz najważniejszych i najbardziej prestiżowych wydarzeń branży life science. Impreza adresowana jest do osób, które działają na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia, reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, biznesu i administracji, zainteresowanych technologiami, innowacjami, otwartych na współpracę lub szukających partnerów. Life Science Open Space organizowane jest przez Klaster LifeScience Kraków – Krajowy Klaster Kluczowy. Partnerem Generalnym wydarzenia jest Miasto Kraków.

więcej

Kardiologia Prewencyjna 2021 – wytyczne, wątpliwości, gorące tematy

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w XIV Konferencji Naukowej Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego „‚Kardiologia Prewencyjna 2021 – wytyczne, wątpliwości, gorące tematy”. Tegoroczna Konferencja będzie trwała dwa dni, od piątku 19 listopada do soboty 20 listopada 2021 r. i przyjmie formę organizacyjną konferencji mieszanej.

więcej

Stanowisko oficjalne IFMSA-Poland nt. Kompleksowej Edukacji Seksualnej

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zwraca uwagę na holistyczną (kompleksową, całościową) edukację seksualną (ang. comprehensive sex education, CSE) jako najbardziej skuteczną metodę nauczania niezbędną do prowadzenia bezpieczniejszego życia seksualnego w przyszłości. W Polsce zajęcia z edukacji seksualnej prowadzone są w ramach przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie” (WDŻwR). Niestety, program tego przedmiotu nie jest spójny ze standardami WHO - w programie brak jest tematów z zakresu seksualności społeczności LGBTQIAP+ czy osób z niepełnosprawnością intelektualną. Co więcej, w Polsce wciąż brakuje przepisów regulujących, kto mógłby tego przedmiotu nauczać, czy też jakie powinny być efekty uczenia się nauczycieli_ek, stąd ogromne nierówności wdostępie i jakości edukacji seksualnej wśród uczniów_ennic. Z wyżej wymienionych powodów edukacja seksualna w Polsce nie spełnia kryteriów CSE zalecanej przez WHO, a w konsekwencji jest na poziomie znacznie niższym niż w Europie Zachodniej.

więcej

Kreuj obraz zawodowy - zrób profesjonalne zdjęcie do CV!

W związku z rozpoczęciem akcji: “Kreuj obraz zawodowy. Profesjonalne Zdjęcia do CV - Bezpłatne Udostępnienie Inteligentnego Kreatora Zdjęć do CV w celu podwyższenia konkurencyjności kandydata na rynku pracy” pod honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, serwisy Passport-Photo.Online oraz PhotoAiD.com przygotowały bezpłatne narzędzie umożliwiające stworzenie profesjonalnego zdjęcia na potrzeby CV.

więcej

Stanowisko oficjalne IFMSA-Poland nt. Orientacji Seksualnej i Tożsamości Płciowej

Human Rights Watch zwraca uwagę na rosnącą falę homo- i transfobii w Polsce oraz nawołuje do zaprzestania podsycania takich nastrojów społecznych. W sierpniu 2020 r. światowe media biły na alarm, informując o „kryzysie praw osób LGBT+ w Polsce” i zwracając uwagę na rosnącą falę przemocy i podziałów społecznych oraz na dyskryminujące przepisy. Po dziś dzień w Polsce nie ma edukacji antydyskryminacyjnej, państwo nie zapewnia równości małżeńskiej i prawa do adopcji parom jednopłciowym, proces uzgodnienia płci nie jest odpowiednio uregulowany, a jego koszty ponoszą osoby chcące przejść tranzycję. Nie istnieją także przepisy zakazujące dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową poza miejscem pracy. Studentom_kom medycyny brakuje edukacji w zakresie języka inkluzywnego oraz potrzeb zdrowotnych osób LGBTQIAP+, co przyczynia się do ograniczenia dostępu do jakościowej opieki zdrowotnej tej grupy społecznej. Do poprawy sytuacji społeczności LGBTQIAP+ wzywa nas nie tylko społeczność międzynarodowa, ale także zobowiązania względem Organizacji Narodów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Zachęcamy do zapoznania się ze Stanowiskiem IFMSA-Poland na temat orientacji seksualnej i tożsamości płciowej.

więcej

HCV Akcja Identyfikacja - konkurs dla studentów

Czy wiesz, że … - w Polsce wirusem HCV zakażonych jest od 150 do 160 tyś. osób? - 80% z nich nie wie o swojej chorobie ? - HCV można skutecznie wyleczyć w czasie od 8 do 24 tygodni? Zapraszamy do udziału w trzeciej edycji konkursu HCV Akcja Identyfikacja! Pomóż nam promować wiedzę w zakresie przewlekłego WZW C oraz zachęcać do testowania w kierunku zakażenia HCV.

więcej

Wszelkie Prawa Zastrzeżone © Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland 2023

realizacja: indemi