do góry

News

powrót do listy

Stanowisko Zarządu Głównego IFMSA-Poland dot. projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

2567 Joanna Forycka

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland jest organizacją zrzeszającą studentów medycyny i młodych lekarzy. Jest zrzeszeniem apartyjnym, samorządnym i trwałym, o celach niezarobkowych. W ramach swej działalności należy do Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Studentów Medycyny - IFMSA (International Federation of Medical Students Associations).

Jednym z głównych celów naszej działalności jest jak najlepsze przygotowanie studentów do przyszłej pracy zawodowej oraz badania i promowanie na uczelniach wyższych najlepszych rozwiązań w nauczaniu medycyny. Dlatego też dziękujemy Ministerstwu Zdrowia za przesłanie do zaopiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Zachęcamy do zapoznania się ze Stanowiskiem, które powstało po przeanalizowaniu treści projektu ww. ustawy w gronie samorządów studenckich uczelni medycznych oraz uczelni, na których prowadzone są kierunki medyczne. 

Wszelkie Prawa Zastrzeżone © Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland 2021

realizacja: indemi