do góry

News

powrót do listy

Stanowisko oficjalne Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland wobec zapobiegania i społecznego postrzegania otyłości

3518 Wiktoria Mika

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ostrzega, że otyłość stanowi aktualnie jedną z najszybciej rozwijających się chorób, z którymi ochrona zdrowia musi się mierzyć zarówno teraz, jak i w przyszłości. Wraz z rozpowszechnieniem siedzącego trybu życia oraz nieprawidłowych nawyków żywieniowych liczba osób z nadmierną masą ciała nieustannie się zwiększa. Szczególnie wyraźnie zjawisko to jest dostrzegalne w krajach średnio- i wysokorozwiniętych, w tym w Polsce. Nadwaga i otyłość powiązane są z ryzykiem rozwoju wielu chorób cywilizacyjnych, których koszty leczenia stanowią znaczącą część wydatków ponoszonych przez resort zdrowia. Ponadto negatywne konsekwencje obejmują również obszary takie jak: zdrowie psychiczne i samopoczucie czy ograniczone możliwości pracy w poszczególnych sektorach gospodarki. Sukces niektórych krajów w prewencji występowania otyłości pokazał, że przy rozsądnym i umiejętnym wykorzystaniu dostępnych metod możliwe jest zaobserwowanie pozytywnych efektów. Podjęcie zdecydowanych działań, obejmujących szeroko rozumianą profilaktykę, edukację, w tym również zmianę postrzegania problemu otyłości, powinno stanowić jedno z głównych założeń rządu wraz ze szczególnym naciskiem na działania podejmowane przez instytucje oraz jednostki związane z ochroną zdrowia.

My, członkowie Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland, wyrażamy przekonanie, że otyłość stanowi realne zagrożenie dla zdrowia publicznego Polski, dlatego całkowicie popieramy działania i wytyczne, wymienione w dokumentach takich jak: „European Food and Nutrition Action Plan 2015-2020” autorstwa WHO; „A strategy for Europe on Nutrition, Overweight and Obesity related health issues” autorstwa Komisji Europejskiej; „Zasady postępowania w nadwadze i otyłości w praktyce lekarza rodzinnego” autorstwa Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce wraz z Polskim Towarzystwem Medycyny Rodzinnej i Polskim Towarzystwem Badań nad Otyłością. Wyrażamy także poparcie dla działań World Obesity Federation, Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością i Polskiego Towarzystwa Dietetyki, którym przyświeca jako cel zmniejszenie odsetek osób z otyłością w Polsce; a także dla działającego w Polsce ciałopozytywnego ruchu, który walczy ze stygmatyzacją osób z otyłością, jednocześnie mając na uwadze, że nie zgadzamy się na ignorowanie negatywnego wpływu otyłości na zdrowie przez część osób z tego ruchu.

Zapraszamy do zapoznania się z całym stanowiskiem.

Wszelkie Prawa Zastrzeżone © Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland 2021

realizacja: indemi