do góry

News

powrót do listy

Stanowisko Zarządu Głównego IFMSA-Poland w sprawie dostępu do bezpiecznej aborcji

5627 Joanna Forycka

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland jest organizacją zrzeszającą studentów uczelni medycznych i młodych lekarzy. Jest zrzeszeniem apartyjnym, samorządnym i trwałym, o celach niezarobkowych. W ramach swej działalności należy do Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Studentów Medycyny – IFMSA (International Federation of Medical Students’ Associations).

Jednym z fundamentalnych zadań federacji jest wspieranie wszelkich działań zmierzających do całkowitego równouprawnienia. Czujemy się zobowiązani do wyrównywania szans i wspierania wszystkich, niezależnie od ich płci, tak aby każdy miał możliwość wykorzystania w pełni swojego potencjału. 

Uniwersalna Deklaracja Praw Człowieka opisuje zdrowie jako podstawowe prawo człowieka. Zdrowie reprodukcyjne to bardzo istotny element zdrowia, a jako jedną z podstawowych jego zasad wymienia się prawo wyboru. Istotne jest zatem prawo osoby będącej w ciąży do całkowicie autonomicznej decyzji o tym kiedy, ile i czy w ogóle dzieci będzie posiadać. Naszym zbiorowym obowiązkiem jest stworzenie możliwości bezpiecznego korzystania z tego prawa. IFMSA-Poland podążając śladami IFMSA uznaje dostęp do bezpiecznych i legalnych form przerywania ciąży za kluczową kwestię w zakresie zdrowia reprodukcyjnego, który daje kobietom możliwość korzystania z uniwersalnego prawa człowieka do zdrowia.

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 roku stwierdza, że terminacja ciąży w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodna z artykułem 38 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Zakazanie aborcji z tego powodu spowoduje w praktyce prawie całkowity zakaz aborcji, ograniczając liczbę wykonywanych zabiegów o 98%. Dodatkowo, w takim przypadku Polska stanie się krajem z jednym z najostrzejszych praw antyaborcyjnych nie tylko w Europie, ale i na świecie. 

Zgodnie z najrzetelniejszą wiedzą medyczną, z tego powodu, a szczególnie w obliczu ostatnich wydarzeń w Polsce, Zarząd Główny IFMSA-Poland przyjmuje stanowisko, że decyzje dotyczące donoszenia lub terminacji ciąży należą bezwzględnie i w pierwszej kolejności do osoby będącej w ciąży, w porozumieniu z leczącym ją lekarzem/lekarką.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią Stanowiska. 

Wszelkie Prawa Zastrzeżone © Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland 2021

realizacja: indemi