do góry

News

powrót do listy

Stanowisko oficjalne Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland wobec programu nauczania zdrowia publicznego na kierunku lekarskim

3978 Joanna Forycka

Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia, zdrowie publiczne to nauka i sztuka zapobiegania chorobie, wydłużania życia oraz promowania zdrowia poprzez zorganizowane wysiłki społeczeństwa. Wiedza dotycząca tej tematyki jest niezbędna do prawidłowego wykonywania zawodu lekarza, dlatego też zdrowie publiczne jest przedmiotem obowiązkowym na kierunku lekarskim na wszystkich uczelniach medycznych w Polsce. Zgodnie z programem nauczania studenci m.in. zdobywają informacje na temat metod oceny i monitorowania stanu zdrowia populacji oraz diagnozowania jej potrzeb zdrowotnych, promocji zdrowia, profilaktyki chorób a także nabywają umiejętności w zakresie oceny wpływu poszczególnych czynników na stan zdrowia. Z założenia absolwenci kierunku lekarskiego są w pełni gotowi do funkcjonowania w ochronie zdrowia. Zastanówmy się jednak, czy przekazywana wiedza jest przydatna i wykorzystywana w zawodzie lekarza oraz czy przedstawianie informacji, głównie w formie wykładów oraz seminariów, jest najlepszym sposobem na nauczanie zdrowia publicznego. Dbanie o wysoką jakość nauczania tego przedmiotu umożliwi absolwentom uzyskanie szerokiej perspektywy na całość opieki medycznej.

My, członkowie IFMSA-Poland, sądzimy, że wiedza z zakresu zdrowia publicznego jest niezbędna w codziennej pracy lekarza. W szczególności chcemy zwrócić uwagę na to, jak bardzo ważna jest znajomość struktury i organizacji ochrony zdrowia, praw pacjenta, finansowania ochrony zdrowia, czy też umiejętność prowadzenia dokumentacji medycznej, sporządzania zaświadczeń lekarskich oraz oceny sytuacji epidemiologicznej. Ponadto pragniemy odnieść się do trzeciego, czwartego i szóstego Celu Zrównoważonego Rozwoju. Sądzimy, że zawierają one kluczowe treści, które według nas należy wziąć pod uwagę podczas tworzenia programu nauczania zdrowia publicznego na kierunku lekarskim. Na podstawie własnych obserwacji oraz przeprowadzonej przez nas ankiety na temat zdrowia publicznego uważamy, że przedmiot ten jest nauczany nieodpowiednio na większości uczelni medycznych w Polsce, co znacząco przekłada się zarówno na wiedzę studentów dotyczącą zdrowia publicznego, jak i opinię na temat tej dziedziny medycyny.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią Stanowiska.

Wszelkie Prawa Zastrzeżone © Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland 2021

realizacja: indemi