do góry

News

powrót do listy

Wybory podczas 35. Zgromadzenia Delegatów w Tarnowie Podgórnym!

12083 Joanna Olszewska #ZD, #wybory, #teamofofficials, #IFMSA, #35ZDPoznań,

Szanowni Członkowie IFMSA-Poland!

W związku ze zbliżającym się jesiennym 35. Zgromadzeniem Delegatów, które odbędzie się dnia 20-22 listopada 2015 w Tarnowie Podgórnym, chciałbym Was poinformować o możliwości składania kandydatur na następujące stanowiska i organizatorów ZD w 2016 roku:
 
 • Prezydent IFMSA-Poland
 • Skarbnik IFMSA-Poland
 • Wiceprezydent IFMSA-Poland ds marketingu
 • Wiceprezydent IFMSA-Poland ds. zasobów ludzkich
 • Sekretarz Generalny IFMSA-Poland
 • Członkowie Komisji Rewizyjnej IFMSA-Poland
 • Koordynator Narodowy ds. Praktyk Wakacyjnych (NEO-out i NEO-in)
 • Koordynator Narodowy ds. Wymiany Naukowej 
 • Koordynator Narodowy ds. Zdrowia Publicznego
 • Koordynator Narodowy ds. Zdrowia Reprodukcyjnego i AIDS
 • Koordynator Narodowy ds. Edukacji Medycznej
 • Koordynator Narodowy ds. Praw Człowieka i Pokoju
 • Koordynator Narodowy ds. Publikacji
 • Koordynator Narodowy ds. Szkoleń
 • Koordynator Narodowy ds. Projektów
 • Koordynator IFMSA-Poland Alumni
 • organizator Wiosennego Zgromadzenia Delegatów 2016
 • organizator Jesiennego Zgromadzenia Delegatów 2016
 
Wymaga to spełnienia kilku warunków!

1. Zgodnie z punktem 4.9.1 Regulaminu: 
 
Kandydatury we wszystkich wyborach powinny zostać zgłoszone do Sekretarza Generalnego IFMSA-Poland najpóźniej na 2 godziny przed rozpoczęciem Zgromadzenia Delegatów, a dokumenty określone w punkcie 4.9.2.a,e (kwestionariusz kandydata oraz list motywacyjny) dotyczące każdej kandydatury powinny zostać doręczone (osobiście lub drogą elektroniczną) każdemu Delegatowi co najmniej tydzień przed datą rozpoczęcia Zgromadzenia Delegatów.

DEADLINE 13 listopada 2015 23:59
 
Dane kontaktowe do Delegatów Oddziałów otrzymacie po kontakcie ze mną pod adresem sekretarz@ifmsa.pl lub jakubpbajer@gmail.com.
 
2. W przypadku braku kandydatów kandydatury można zgłaszać najpóźniej, zgodnie z punktem 4.9.1.1 Regulaminu, 30 minut przed rozpoczęciem sesji plenarnej (czyli do 20 listopada 2015 do godziny 22).
 
3. Kandydaci na stanowiska w Team of Officials 2016, zgłoszeni zgodnie z punktami 4.9.1 i 4.9.1.1, zobowiązani są dostarczyć Sekretarzowi Generalnemu IFMSA-Poland w chwili zgłaszania kandydatury następujące dokumenty (w formie fizycznej):
 
a. wypełniony kwestionariusz kandydata, podpisany przez Prezydenta Oddziału, z którego pochodzi kandydat,
b. zdjęcie formatu legitymacyjnego,
c. kserokopię legitymacji studenckiej kandydata (w przypadku kandydatury na stanowisko Koordynatora IFMSA-Poland Alumni osoby po studiach - kserokopii dowodu osobistego),
d. CV, 
e. list motywacyjny, 
f. plan działania.
 
4. Aby móc startować w wyborach podczas Zgromadzenia Delegatów należy posiadać bierne prawo wyborcze, tj. mieć opłaconą składkę członkowską za rok akademicki 2015/2016 (lub być członkiem IFMSA-Poland Alumni/Członkiem Honorowym IFMSA-Poland w przypadku stanowiska Koordynatora IFMSA-Poland Alumni).
 
5. Zgodnie z punktami 4.9.3 i 4.9.4 Oddział, który planuje zgłosić swoją kandydaturę na organizatora wiosennego Zgromadzenia Delegatów 2016 zobowiązany jest dostarczyć Sekretarzowi Generalnemu IFMSA-Poland następujące dokumenty:
a. wypełniony kwestionariusz kandydata na organizatora Zgromadzenia Delegatów;
b. list motywacyjny,
c. przedstawić szczegółowy opis miejsca, gdzie miałoby się odbyć Zgromadzenie Delegatów,
d. przedstawić kalkulację kosztów na jednego uczestnika,
e. przedstawić liczbę osób, którą mogą gościć organizatorzy.
 
6. Kandydatury we wszystkich wyborach muszą zostać zgłoszone na liście dyskusyjnej ifmsa-pl najpóźniej w dniu wpłynięcia kandydatury do Sekretarza Generalnego IFMSA-Poland, ale przed rozpoczęciem Zgromadzenia Delegatów. Kandydat zobowiązany jest do wysłania "Skróconego kwestionariusza osobowego”/"Kwestionariusza kandydata na organizatora Zgromadzenia Delegatów IFMSA-Poland" oraz listu motywacyjnego.
 
7. Wszystkie potrzebne dokumenty umieszczone są w załączniku do tej wiadomości.
 
W razie pytań i wątpliwości piszcie i zapoznajcie się z rozdziałem 4.9 Regulaminu IFMSA-Poland.

 
Pozdrawiam!
 
Jakub Bajer
Sekretarz Generalny IFMSA-Poland

Wszelkie Prawa Zastrzeżone © Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland 2022

realizacja: indemi