do góry

News

powrót do listy

Oświadczenie IFMSA-Poland w sprawie kryzysu dotyczącego warunków zatrudnienia i kształcenia pracowników ochrony zdrowia


Drodzy Członkowie Stowarzyszenia!

W dobie nasilającego się kryzysu dotyczącego warunków zatrudnienia i kształcenia pracowników ochrony zdrowia pragniemy wyrazić nasze zdecydowane poparcie dla działań mających na celu rozwiązanie tej sytuacji.

Jako Stowarzyszeniu zależy nam na utrzymaniu lub podniesieniu stanu zdrowia społeczeństwa, w szczególności dzieci i osób starszych (§ 9 pkt 1 lit. c Statutu  Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland). W sytuacji znacznego niedofinansowania kluczowych pracowników ochrony zdrowia, tutaj zwracając szczególną uwagę na lekarzy rezydentów, pielęgniarki i pielęgniarzy oraz położne, widzimy realne zagrożenie obniżenia  jakości opieki zdrowotnej.

 

Jako Stowarzyszanie popieramy następujące postulaty lekarzy rezydentów:

  • zadbanie o zapewnienie jakości kształcenia specjalizacyjnego i poprawienie systemu rekrutacji

Apelujemy o umożliwianie naszym starszym  Koleżankom i Kolegom pełnej realizacji programu stworzonego przez Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, w tym ułatwianie uczestnictwa w stażach cząstkowych, ich dofinansowanie gdy odbywają się poza miejscem zamieszkania oraz dopuszczanie do zabiegów i procedur, które są niezbędne do realizacji programu. Obecna sytuacja braku możliwości zmiany raz wybranej rezydentury, mimo wprowadzenia tzw. specjalizacji modułowych, które miały to ułatwić, zmusza absolwentów, którzy chcieliby zmienić swoją decyzję, do pracy w ramach wolontariatu w przypadku gdy nie uda im się znaleźć zatrudnienia w ramach etatu. Niezrozumiałym wydaje nam się również brak możliwości aplikowania na więcej niż jedno miejsce specjalizacyjne na przykład w kilku różnych ośrodkach w różnych województwach.

  • przestrzeganie prawa w trakcie szkolenia specjalizacyjnego

Wymagamy zwiększenia kontroli oraz lepszego egzekwowania przepisów i regulacji dotyczących lekarzy rezydentów Brak kontroli nad szkoleniem specjalizanta stanowi zagrożenie dla zdrowia lub życia pacjentów. Najczęstsze naruszenia, z którymi możemy spotkać się już teraz, to brak odpowiedniego nadzoru ze strony kierownika specjalizacji i zmuszanie do pracy na oddziale niezgodnym z programem  szkolenia.

  • wzrost wynagrodzenia dla lekarzy rezydentów

Jako Stowarzyszenie promujemy strategię LLL (Lifelong Learning, kształcenie ustawiczne). Stwarzanie warunków do rozwoju oraz promowanie nauki na każdym etapie ścieżki zawodowej ma zapewnić pacjentom dostęp do medycyny na najwyższym poziomie. Konieczność zatrudnienia w kilku placówkach, aby zabezpieczyć potrzeby prywatne i opłacić dodatkowe kursy, znacznie utrudnia spełnianie przez młodych lekarzy założeń LLL. Z tego powodu mają mniej czasu na samodzielne dokształcanie i odpoczynek. Lekarz wypoczęty popełnia mniej błędów i ma lepsze podejście do pacjentów, przez co podwyższa się jakość świadczeń medycznych.

Warunki odbywania specjalizacji są nam, przyszłym lekarzom, szczególnie bliskie, jednak mamy świadomość, że zapewnienie pełnej ochrony zdrowia bez pielęgniarek i pielęgniarzy oraz położnych nie jest możliwe.

 

Jako Stowarzyszanie wspieramy następujące postulaty pielęgniarek i pielęgniarzy oraz położnych

  • wzrost wynagrodzenia

Wielu spośród absolwentów pielęgniarstwa i położnictwa nie rozpoczyna pracy w zawodzie, a  spora część decyduje się na lepiej płatną pracę w zagranicznych szpitalach. Spadek atrakcyjności pracy w tych zawodach potwierdza wydłużająca się z roku na rok średnia wieku osób zatrudnionych. Brak poprawy warunków finansowych sprawi, że w niedługim czasie zabraknie kadry pielęgniarskiej i położniczej, która jest w stanie zabezpieczyć potrzeby zdrowotne polskiego społeczeństwa.

  • zwiększenie zatrudnienia

Braki kadrowe doprowadzają przepracowania, którego efekty nie są jeszcze tak widoczne dla pacjentów tylko ze względu na zwiększony wysiłek i determinację obecnie zatrudnionych pielęgniarek i pielęgniarzy. Apelujemy o racjonalne planowanie liczby personelu, stawiające za priorytet bezpieczeństwo pacjentów, a w dalszym planie kwestie finansowe.

 

Solidarni z pracownikami ochrony zdrowia wyrażamy zrozumienie i zdecydowane poparcie dla manifestacji i protestów, które okazały się być nieuniknione w obliczu miesięcy nieskutecznych pokojowych prób rozwiązania tej sytuacji oraz rozmów z parlamentarzystami, przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia oraz innymi organami właściwymi sprawie.

Z poważaniem

Michał Późniak

Prezydent IFMSA-Poland

Aleksandra Likońska

Koordynator Narodowy ds. Edukacji Medycznej IFMSA-Poland
 

Wszelkie Prawa Zastrzeżone © Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland 2022

realizacja: indemi