do góry

News

powrót do listy

Wolne miejsca na Praktyki Wakacyjne SCOPE!


Studenci kierunku lekarskiego!

wciąż jeszcze możecie skorzystać z możliwości wyjazdu na praktyki kliniczne w ramach Programu Stałego ds. Praktyk Wakacyjnych SCOPE!  :)
W poniższym linku znajdziecie na bieżąco aktualizowaną listę kontraktów dostępnych w ramach substytucji:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RfcjFWHP9kFuk6fp_8k8ZCzUZ2A5XLeJ2Vlu19ptOrc/edit?usp=sharing

Przed zgłoszeniem się na wyjazd, szczegółowo zapoznaj się z warunkami wymiany danej organizacji:
http://ifmsa.org/exchange/scope/explore/exchange-conditions
Proszę zorientować się też w cenach biletów lotniczych do danego kraju w okresie wakacyjnym, mogą być to istotne czynniki przy podejmowaniu decyzji.

Aby wyjechać substytucję, nie musisz mieć na swoim koncie żadnych punktów, wystarczy, że spełniasz następujące warunki:
1) Jesteś studentem kierunku lekarskiego i rozpocząłeś już nauczanie kliniczne (Propedeutyka chorób wewnętrznych lub Wstęp do nauczania klinicznego)
2) Opłaciłeś składkę członkowską na rok akademicki 2015/2016 (kwitek KP lub potwierdzenie przelewu) - możesz to zrobić w każdej chwili, nawet zaraz, przelewem. Numer konta uzyskasz od skarbnika lub LEO swojego oddziału.
3) Znasz język angielski i/lub (jeśli wymagany) inny język określony w Warunkach Wymiany danej organizacji.
4) Spełniasz wszystkie wymagania organizacji goszczącej opisane w "Exchange Conditions" (patrz drugi link od góry).

Zgłoszenia na wyjazd należy przesyłać wyłącznie w formie wiadomości e-mail na adres:
neo.out.poland@gmail.com (jeden e-mail, nie trzeba wysyłać dwóch lub trzech wiadomości z różnych adresów!)
Obowiązuje zasada "kto pierwszy, ten lepszy". Zgłoszenie musi zawierać: Imię i nazwisko, Oddział Stowarzyszenia, rok studiów, nazwa kontraktu. Zgłoszenia niekompletne nie będą respektowane.

Termin na wniesienie opłaty kontraktowej 250 zł (i innych opłat określonych przez Zarząd oddziału macierzystego) oraz wypełnienia i przesłania dokumentów przewidzianych warunkami wymiany danej organizacji wynosi 3 dni robocze od daty zgłoszenia i jego pisemnego potwierdzenia. Za termin wpłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Stowarzyszenia - proszę pamiętać, że realizacja przelewu zajmuje zwykle 1 dzień roboczy, nawet, jeśli rachunek posiadacie w ING Bank Śląski (Stowarzyszenie posiada rachunek biznesowy, gdzie księgowanie operacji przychodzących nie odbywa się w czasie rzeczywistym). Im wcześniej jednak student wniesie w/w opłatę, tym szybciej uzyska dostęp do formularza aplikacyjnego w bazie ifmsa.org, a to zwiększa szansę na szybkie wysłanie AF i alokację w jednym z miast, które wskaże w formularzu.

Patryk Ryniak
Koordynator Narodowy ds. Praktyk Wakacyjnych (NEO-out) / National Exchange Officer for Outgoings (NEO-out)
tel: +48 606 354 292 | e-mail: neo.out.poland@gmail.com
International Federation of Medical Students' Associations - Poland

Wszelkie Prawa Zastrzeżone © Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland 2022

realizacja: indemi