do góry

News

powrót do listy

Stanowisko oficjalne IFMSA-Poland nt. Kompleksowej Edukacji Seksualnej

6370 Natalia Kardas

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zwraca uwagę na holistyczną (kompleksową, całościową) edukację seksualną (ang. comprehensive sex education, CSE) jako najbardziej skuteczną metodę nauczania niezbędną do prowadzenia bezpieczniejszego życia seksualnego w przyszłości. W Polsce zajęcia z edukacji seksualnej prowadzone są w ramach przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie” (WDŻwR). Niestety, program tego przedmiotu nie jest spójny ze standardami WHO - w programie brak jest tematów z zakresu seksualności społeczności LGBTQIAP+ czy osób z niepełnosprawnością intelektualną. Co więcej, w Polsce wciąż brakuje przepisów regulujących, kto mógłby tego przedmiotu nauczać, czy też jakie powinny być efekty uczenia się nauczycieli_ek, stąd ogromne nierówności wdostępie i jakości edukacji seksualnej wśród uczniów_ennic. Z wyżej wymienionych powodów edukacja seksualna w Polsce nie spełnia kryteriów CSE zalecanej przez WHO, a w konsekwencji jest na poziomie znacznie niższym niż w Europie Zachodniej.

My, członkowie_inie IFMSA-Poland, uważamy, że brak kompleksowej edukacji seksualnej w szkołach, włączając w to brak nauczania ma temat odpowiedniej profilaktyki infekcji przenoszonych drogą płciową, metod i mechanizmów działania antykoncepcji, seksualności, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością oraz społeczności LGBTQIAP+, ma ogromne konsekwencje w dorosłym życiu obywateli_ek. Co więcej, wprowadzenie edukacji seksualnej zgodnej z zaleceniami WHO będzie znaczące w kwestii szanowania i wyrażania świadomej zgody, stawiania granic oraz budowania zdrowych relacji. Z perspektywy przyszłych medyków_yczek ma to ogromne znaczenie nie tylko w kwestiach psychologicznego rozwoju człowieka, ale również w utrzymywaniu się dobrego zdrowia poprzez zmniejszenie liczby niechcianych ciąż, braku tolerancji oraz zrozumienia potrzeb osób LGBTQIAP+, co powoduje rosnący odsetek zaburzeń psychicznych w tej grupie. Uważamy, że każdy lekarz_rka oraz każdy obywatel_ka powinien być wyposażony w wiedzę z zakresu seksualności stanowiącej nieodłączny element życia każdego człowieka.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym Stanowiskiem IFMSA-Poland na temat Kompleksowej Edukacji Seksualnej:

Wszelkie Prawa Zastrzeżone © Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland 2023

realizacja: indemi