do góry

News

powrót do listy

Stanowisko oficjalne IFMSA-Poland nt. Orientacji Seksualnej i Tożsamości Płciowej

6908 Natalia Kardas

Human Rights Watch zwraca uwagę na rosnącą falę homo- i transfobii w Polsce oraz nawołuje do zaprzestania podsycania takich nastrojów społecznych. W sierpniu 2020 r. światowe media biły na alarm, informując o „kryzysie praw osób LGBT+ w Polsce” i zwracając uwagę na rosnącą falę przemocy i podziałów społecznych oraz na dyskryminujące przepisy. Po dziś dzień w Polsce nie ma edukacji antydyskryminacyjnej, państwo nie zapewnia równości małżeńskiej i prawa do adopcji parom jednopłciowym, proces uzgodnienia płci nie jest odpowiednio uregulowany, a jego koszty ponoszą osoby chcące przejść tranzycję. Nie istnieją także przepisy zakazujące dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową poza miejscem pracy. Studentom_kom medycyny brakuje edukacji w zakresie języka inkluzywnego oraz potrzeb zdrowotnych osób LGBTQIAP+, co przyczynia się do ograniczenia dostępu do jakościowej opieki zdrowotnej tej grupy społecznej. Do poprawy sytuacji społeczności LGBTQIAP+ wzywa nas nie tylko społeczność międzynarodowa, ale także zobowiązania względem Organizacji Narodów Zjednoczonych i Unii Europejskiej.

My, członkowie_inie IFMSA-Poland, uważamy, że wypowiedzi i uchwały, mające na celu utrwalanie podziałów społecznych i pogłębianie nietolerancji względem osób LGBTQIAP+, są karygodnymi aktami budowania kapitału politycznego kosztem bezpieczeństwa swoich obywateli_ek oraz wykorzystaniem braku rzetelnej edukacji seksualnej i antydyskryminacyjnej. Skutkiem takich działań może być dalsza eskalacja przemocy, alienacja społeczna, rosnący odsetek zaburzeń psychicznych czy prób samobójczych wśród osób LGBTQIAP+. Zwracamy uwagę na potrzebę systemowej edukacji, której celem byłoby uświadomienie społeczeństwu istoty orientacji seksualnej i tożsamości płciowej. Sądzimy także, że każdy_a student_ka medycyny powinien_nna być wyposażony_a w wiedzę z zakresu budowania bezpiecznej przestrzeni w przyszłym miejscu pracy oraz potrzeb zdrowotnych osób LGBTQIAP+. Wspieramy także działania Komisji Europejskiej w wypełnianiu strategii UE nt. równości LGBTIQ, Kampanii Przeciw Homofobii oraz działania Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, które to podmioty starają się edukować i działać w zakresie równości praw osób LGBT+.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym Stanowiskiem IFMSA-Poland na temat Orientacji Seksualnej i Tożsamości Płciowej:

Wszelkie Prawa Zastrzeżone © Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland 2023

realizacja: indemi