do góry

Advocacy

Advocacy to proces wpływania na decyzje organów decyzyjnych poprzez przedstawianie merytorycznych argumentów przemawiających za korzystną dla prowadzącego advocacy opcją. Może dotyczyć każdego z aspektów działalności Stowarzyszenia, choć w chwili obecnej najmocniej rozwinięte jest w Programie Stałym ds. Edukacji Medycznej. Powinno być prowadzone jawnie, z wykorzystaniem dostępnych dowodów naukowych i poszanowaniem zdania wszystkich Członków Stowarzyszenia.

Przykład: Ministerstwo Zdrowia planuje wprowadzenie rozporządzenia likwidującego przedmiot X na studiach medycznych. Problem dotyczy SCOME, więc rozpoczynane są konsultacje pomiędzy Koordynatorami Lokalnymi ds. Edukacji Medycznej oraz Koordynatorem Narodowym, by poznać zdanie Członków Stowarzyszenia w poszczególnych Oddziałach. Zebrane wiadomości korygowane są w tym samy gronie o dowody naukowe dotyczące danej kwestii, a następnie stanowisko Stowarzyszenia przekazywane jest Ministerstwu Zdrowia wraz z szerokim uzasadnieniem i proponowanym rozwiązaniem problemu.

Pochopne, nacechowane emocjami poglądy nie są właściwą formą prowadzenia advocacy. W kontekście Stowarzyszenia niedopuszczalne jest również rozpoczynanie rozmów z jakimkolwiek organem decyzyjnym bez poznania zdania Członków Stowarzyszenia.

Wszelkie Prawa Zastrzeżone © Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland 2023

realizacja: indemi